Aksjer og Indekser 

 

Av Harald Pleym 10.12.2018  


 

Se også: 

 


Datainnsamlig, beregninger, plotting av figurer og dette dokumentet er utført med matematikk-programmet Maple 

 

I seksjonene under finnes et utvalg av grafer for aksjer på Oslo Børs og hovedindeksen Osebx. Det finnes åtte figurer i hver seksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI = `+`(100, `-`(`/`(`*`(100), `*`(`+`(1, RS))))) 

der  

 


Den relative styrkeindeksen (
RSI, Relative Strength Index) ble introdusert av amerikaneren 

J. Welles Wilder Jr. i 1978.  RSI-verdien ligger alltid mellom 0 og 100. Ligger RSI-verdien 

under 30, sier vi at aksjen er oversolgt. Ligger verdien over 70 er den overkjøpt. RSI vender ofte 

før selve kursen. Dermed kan kursen stige videre selv om RSI har vendt.  

 

 

 

 

 

 

Plot_2d 

Plot_2d 

Plot_2d 

Plot_2d 

Se forøvrig Korrelasjoner på Oslo Børs. 

 

OSEBX 

DOF 

PROTCT 

MHG 

AUSS 

ORK 

TEL 

STB 

DNB 

AXA 

NAS 

BIOTEC 

GOGL 

TOM 

LSG 

FOE 

FRO 

DNO  

AKER 

REC 

KOG 

PGS 

AKERBP 

AMSC 

PRS 

SCHA 

ATEA 

OTELLO 

TGS 

SNI 

NHY 

AKSO 

EQNR 

SUBC 

PLCS 

YAR 

JIN 

HEX 

QEC 

KOA 

NOD 

THIN 

IDEX 

EMGS