DNB 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.15e-1, Korrelasjon[ned] = 0.74e-1
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.26, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.72, `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.019
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.26, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.73, `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.013
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, 0.90e-1, 0.68e-1, .12, 0.86e-1, 0.75e-1, .11, 0.61e-1, 0.85e-1, 0.97e-1, 0.88e-1, .11, 0.73e-1,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, 0.90e-1, 0.68e-1, .12, 0.86e-1, 0.75e-1, .11, 0.61e-1, 0.85e-1, 0.97e-1, 0.88e-1, .11, 0.73e-1,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, 0.90e-1, 0.68e-1, .12, 0.86e-1, 0.75e-1, .11, 0.61e-1, 0.85e-1, 0.97e-1, 0.88e-1, .11, 0.73e-1,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.451, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.156, Minimum = .5284, Gjennomsnitt = 1.45
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(128.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d