DNB 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.26e-1, Korrelasjon[ned] = 0.73e-1
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.46, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.43, `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.113
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.62, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.31, `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.072
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, .12, .14, .12, .14, .21, .15, .12, .11, .11, .13, .14, 0.60e-1, .12, 0.95e-1, .20, .16, .24, .3...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, .12, .14, .12, .14, .21, .15, .12, .11, .11, .13, .14, 0.60e-1, .12, 0.95e-1, .20, .16, .24, .3...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNB, .12, .14, .12, .14, .21, .15, .12, .11, .11, .13, .14, 0.60e-1, .12, 0.95e-1, .20, .16, .24, .3...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.29, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.156, Minimum = .5284, Gjennomsnitt = 1.48
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(124.3,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d