DNB 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.37e-1, Korrelasjon[ned] = .15
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.47, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.51, `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.025
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.11, `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50., `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.892
`*`(DNB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [DNB, .14, .16, .12, .13, .11, .12, .17, .10, .13, .12]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.21, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.172, Minimum = .5409, Gjennomsnitt = 1.57
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(134.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d