PRS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.23e-1, Korrelasjon[ned] = 0.89e-1
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.62, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.29, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.086
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.27, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.91, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.817
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.62e-1, .17, .21, 0.89e-1, .22, .13, .33, .36, .30, .30, .19, .27, .43, 0.19e-1, 0.39e-1, 0.31...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.62e-1, .17, .21, 0.89e-1, .22, .13, .33, .36, .30, .30, .19, .27, .43, 0.19e-1, 0.39e-1, 0.31...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.62e-1, .17, .21, 0.89e-1, .22, .13, .33, .36, .30, .30, .19, .27, .43, 0.19e-1, 0.39e-1, 0.31...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.44, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.94, Minimum = 1.190, Gjennomsnitt = 6.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-20.72,
 

Plot_2d
 

Plot_2d