PRS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.89e-1
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.98, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.00, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.016
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.67, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.74, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.591
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.61e-1, 0.90e-2, 0.15e-1, 0.18e-1, 0.33e-1, 0.51e-1, 0.70e-1, 0.23e-1, 0.37e-1, 0.88e-1, .12, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.61e-1, 0.90e-2, 0.15e-1, 0.18e-1, 0.33e-1, 0.51e-1, 0.70e-1, 0.23e-1, 0.37e-1, 0.88e-1, .12, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.61e-1, 0.90e-2, 0.15e-1, 0.18e-1, 0.33e-1, 0.51e-1, 0.70e-1, 0.23e-1, 0.37e-1, 0.88e-1, .12, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(5.92, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.94, Minimum = 1.190, Gjennomsnitt = 5.76
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-19.65,
 

Plot_2d
 

Plot_2d