PRS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.21e-1, Korrelasjon[ned] = 0.83e-1
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.96, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.91, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.136
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.57, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.49, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.942
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.93e-1, 0.39e-1, 0.37e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.93e-1, 0.39e-1, 0.37e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.93e-1, 0.39e-1, 0.37e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e-1, 0.61e-1, 0.44e-1, 0.51e-1, 0.75e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(7.10, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.94, Minimum = 1.289, Gjennomsnitt = 6.41
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-17.98,
 

Plot_2d
 

Plot_2d