PRS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.23e-1, Korrelasjon[ned] = 0.86e-1
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.75, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.19, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.057
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.07, `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.12, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.814
`*`(PRS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PRS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PRS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.66e-1, .11, .35, .52, .13, .25, .54, 0.12e-1, 0.11e-1, 0.82e-2, 0.21e-1, 0.15e-1, 0.39e-1, 0....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.66e-1, .11, .35, .52, .13, .25, .54, 0.12e-1, 0.11e-1, 0.82e-2, 0.21e-1, 0.15e-1, 0.39e-1, 0....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PRS, 0.66e-1, .11, .35, .52, .13, .25, .54, 0.12e-1, 0.11e-1, 0.82e-2, 0.21e-1, 0.15e-1, 0.39e-1, 0....
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.398, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.94, Minimum = 1.190, Gjennomsnitt = 6.36
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-20.08,
 

Plot_2d
 

Plot_2d