ORK 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.94e-1, Korrelasjon[ned] = .19
`*`(ORK[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 54.32, `*`(ORK[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.65, `*`(ORK[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.033
`*`(ORK[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.92, `*`(ORK[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.45, `*`(ORK[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.631
`*`(ORK[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(ORK[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(ORK[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ORK, .19, .15, .16, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, 0.99e-1, .19, .1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ORK, .19, .15, .16, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, 0.99e-1, .19, .1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ORK, .19, .15, .16, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, .28, 0.93e-1, 0.88e-1, 0.93e-1, 0.99e-1, .19, .1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(0.901e-1, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.27, Minimum = .4950, Gjennomsnitt = 1.47
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(74.53,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d