SDRL 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.91e-1
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.79, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.91, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.305
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.26, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.61, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.132
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .28, .66, .12, .16, .26, 1.1, .30, .20, .44, 1.6, .11, 0.42e-1, .13, .21, .14, .17, .32, .14, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .28, .66, .12, .16, .26, 1.1, .30, .20, .44, 1.6, .11, 0.42e-1, .13, .21, .14, .17, .32, .14, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .28, .66, .12, .16, .26, 1.1, .30, .20, .44, 1.6, .11, 0.42e-1, .13, .21, .14, .17, .32, .14, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.83, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 155.7, Minimum = 1.714, Gjennomsnitt = 9.47
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-127.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d