LSG 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.50e-1, Korrelasjon[ned] = 0.70e-1
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.01, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.93, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.055
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.79, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.57, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 6.639
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .26, .23, .43, .49, .26, .19, .23, .49, .26, .19, .23, .18, .36, .45, .28, .25, .21, .24, .24, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .26, .23, .43, .49, .26, .19, .23, .49, .26, .19, .23, .18, .36, .45, .28, .25, .21, .24, .24, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .26, .23, .43, .49, .26, .19, .23, .49, .26, .19, .23, .18, .36, .45, .28, .25, .21, .24, .24, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.353, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.668, Minimum = .7678, Gjennomsnitt = 2.84
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(51.98,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d