SDRL 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.25e-1, Korrelasjon[ned] = 0.91e-1
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.79, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.95, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.265
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.44, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.27, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.290
`*`(SDRL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SDRL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SDRL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .35, .99, 1.6, 2.0, 5.3, 2.1, .70, .24, .57, .17, .18, .39, .17, .16, .27, .21, .13, .17, .27,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .35, .99, 1.6, 2.0, 5.3, 2.1, .70, .24, .57, .17, .18, .39, .17, .16, .27, .21, .13, .17, .27,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SDRL, .35, .99, 1.6, 2.0, 5.3, 2.1, .70, .24, .57, .17, .18, .39, .17, .16, .27, .21, .13, .17, .27,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.169, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 155.7, Minimum = 1.714, Gjennomsnitt = 9.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-131.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d