LSG 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.30e-1, Korrelasjon[ned] = 0.34e-1
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.38, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.43, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.189
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.11, `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.11, `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 6.780
`*`(LSG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(LSG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(LSG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .14, .16, .31, .20, .19, .14, .39, .25, .43, .36, .45, .23, .17, .16, .17, .17, .16, .20, .17, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .14, .16, .31, .20, .19, .14, .39, .25, .43, .36, .45, .23, .17, .16, .17, .17, .16, .20, .17, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [LSG, .14, .16, .31, .20, .19, .14, .39, .25, .43, .36, .45, .23, .17, .16, .17, .17, .16, .20, .17, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.991, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.668, Minimum = .7678, Gjennomsnitt = 2.67
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(49.60,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d