IDEX 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.16e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.79, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.31, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.897
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.92, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.81, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.267
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [IDEX, 0.38e-1, 0.72e-1, 0.32e-1, 0.37e-1, 0.29e-1, .11, 0.96e-1, 0.77e-1, 0.72e-1, .18]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.133, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 40.66, Minimum = 1.942, Gjennomsnitt = 8.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(1.595,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d