IDEX 

 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.37e-2, Korrelasjon[ned] = -0.54e-1
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.97, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.72, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.31
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.51, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.31, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.179
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .52, .38, .30, .28, .28, .35, .19, .14, 0.95e-1, 0.98e-1, 0.63e-1, .15, .35, 1.2, 0.48e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .52, .38, .30, .28, .28, .35, .19, .14, 0.95e-1, 0.98e-1, 0.63e-1, .15, .35, 1.2, 0.48e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .52, .38, .30, .28, .28, .35, .19, .14, 0.95e-1, 0.98e-1, 0.63e-1, .15, .35, 1.2, 0.48e-1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.30, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.59, Minimum = 1.010, Gjennomsnitt = 5.31
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(4.126,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d