IDEX 

 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.38e-2, Korrelasjon[ned] = -0.52e-1
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.34, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.47, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.19
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.22, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.83, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.945
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .21, .40, .60, .28, .26, .31, .54, .84, 1.1, 2.3, .70, 1.1, .15, .35, .69, .25, .21, 1.2,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .21, .40, .60, .28, .26, .31, .54, .84, 1.1, 2.3, .70, 1.1, .15, .35, .69, .25, .21, 1.2,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .30, .21, .40, .60, .28, .26, .31, .54, .84, 1.1, 2.3, .70, 1.1, .15, .35, .69, .25, .21, 1.2,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(7.66, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 24.58, Minimum = 1.010, Gjennomsnitt = 6.62
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(3.289,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d