IDEX 

 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.63e-2, Korrelasjon[ned] = -0.11e-1
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.58, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.50, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.926
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.74, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.48, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.780
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .62, .40, .23, .12, .21, .13, .20, .12, .21, .13, .20, .46, 1.1, .48, .44, .21, .34, .28, .38,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .62, .40, .23, .12, .21, .13, .20, .12, .21, .13, .20, .46, 1.1, .48, .44, .21, .34, .28, .38,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, .62, .40, .23, .12, .21, .13, .20, .12, .21, .13, .20, .46, 1.1, .48, .44, .21, .34, .28, .38,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.45, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 40.66, Minimum = 1.887, Gjennomsnitt = 7.47
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(3.151,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d