IDEX 

 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.64e-2, Korrelasjon[ned] = -0.58e-1
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.28, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.18, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.54
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.66, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.92, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.418
`*`(IDEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(IDEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(IDEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, 0.21e-1, 0.52e-1, 0.13e-1, 0.20e-1, 0.22e-1, 0.35e-1, 0.47e-1, 0.26e-1, 0.66e-1, 0.39e-1, 0.96...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, 0.21e-1, 0.52e-1, 0.13e-1, 0.20e-1, 0.22e-1, 0.35e-1, 0.47e-1, 0.26e-1, 0.66e-1, 0.39e-1, 0.96...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [IDEX, 0.21e-1, 0.52e-1, 0.13e-1, 0.20e-1, 0.22e-1, 0.35e-1, 0.47e-1, 0.26e-1, 0.66e-1, 0.39e-1, 0.96...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.422, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.59, Minimum = 1.010, Gjennomsnitt = 5.20
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(4.852,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d