SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.67e-1, Korrelasjon[ned] = -0.23e-1
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.80, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.80, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.410
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.17, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.35, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.479
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .35, .20, .20, .25, .14, .21, .16, .24, .28, .45, .44, .59, .33, .42, .28, .22, .25, .19, .23,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .35, .20, .20, .25, .14, .21, .16, .24, .28, .45, .44, .59, .33, .42, .28, .22, .25, .19, .23,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .35, .20, .20, .25, .14, .21, .16, .24, .28, .45, .44, .59, .33, .42, .28, .22, .25, .19, .23,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.66, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.67, Minimum = .9524, Gjennomsnitt = 2.39
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(188.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d