SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.44e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.47, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.60, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.936
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.71, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.41, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.888
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SCHA, .22, .29, .69, .52, .16, .12, .10, .11, .21, .23]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.40, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.14, Minimum = .8186, Gjennomsnitt = 2.76
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(212.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d