SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.56e-1, Korrelasjon[ned] = -0.20e-1
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.12, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.44, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.432
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.62, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.89, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.490
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .15, .12, .15, .19, .15, .19, .20, .14, .22, .17, .20, .21, .78, 1.0, .30, .17, .13, .20, .21,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .15, .12, .15, .19, .15, .19, .20, .14, .22, .17, .20, .21, .78, 1.0, .30, .17, .13, .20, .21,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .15, .12, .15, .19, .15, .19, .20, .14, .22, .17, .20, .21, .78, 1.0, .30, .17, .13, .20, .21,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.11, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.67, Minimum = .9524, Gjennomsnitt = 2.52
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(186.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d