SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.39e-1, Korrelasjon[ned] = 0.10e-2
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.90, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.35, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.757
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.86, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.82, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.320
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .20, .17, .22, .48, .23, .29, .24, .48, .23, .29, .24, .30, .35, .36, .17, .22, .14, .12, .15,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .20, .17, .22, .48, .23, .29, .24, .48, .23, .29, .24, .30, .35, .36, .17, .22, .14, .12, .15,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .20, .17, .22, .48, .23, .29, .24, .48, .23, .29, .24, .30, .35, .36, .17, .22, .14, .12, .15,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.12, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.14, Minimum = .8186, Gjennomsnitt = 2.74
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(200.7,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d