SCHA 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.49e-1, Korrelasjon[ned] = -0.14e-1
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.25, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.02, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.736
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.36, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.14, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.496
`*`(SCHA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SCHA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SCHA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .25, 0.83e-1, .10, .17, .19, .16, .12, .15, .15, .24, .32, .21, .14, .29, .15, .24, .21, .17, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .25, 0.83e-1, .10, .17, .19, .16, .12, .15, .15, .24, .32, .21, .14, .29, .15, .24, .21, .17, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SCHA, .25, 0.83e-1, .10, .17, .19, .16, .12, .15, .15, .24, .32, .21, .14, .29, .15, .24, .21, .17, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.659, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.14, Minimum = .8696, Gjennomsnitt = 2.55
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(192.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d