EQNR 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.51e-1, Korrelasjon[ned] = 0.81e-1
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.79, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.04, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.170
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.28, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.60, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.119
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, 0.69e-1, 0.74e-1, 0.61e-1, 0.67e-1, 0.54e-1, 0.73e-1, 0.47e-1, 0.59e-1, 0.79e-1, 0.94e-1, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, 0.69e-1, 0.74e-1, 0.61e-1, 0.67e-1, 0.54e-1, 0.73e-1, 0.47e-1, 0.59e-1, 0.79e-1, 0.94e-1, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, 0.69e-1, 0.74e-1, 0.61e-1, 0.67e-1, 0.54e-1, 0.73e-1, 0.47e-1, 0.59e-1, 0.79e-1, 0.94e-1, .11,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.785, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.583, Minimum = .4814, Gjennomsnitt = 1.49
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(122.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d