EQNR 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.74e-1, Korrelasjon[ned] = .13
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.21, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.68, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.114
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.78, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 54.15, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.075
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .14, .10, .12, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .13, .19, .12, .12, 0.9...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .14, .10, .12, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .13, .19, .12, .12, 0.9...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .14, .10, .12, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .11, 0.92e-1, 0.90e-1, .11, .13, .19, .12, .12, 0.9...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.89, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.583, Minimum = .5405, Gjennomsnitt = 1.58
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(129.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d