EQNR 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.30e-1, Korrelasjon[ned] = 0.50e-1
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.62, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.16, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.224
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.30, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.81, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.892
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [EQNR, .10, 0.72e-1, 0.64e-1, 0.74e-1, 0.56e-1, 0.63e-1, 0.97e-1, .12, .13, .10]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.32, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.043, Minimum = .5538, Gjennomsnitt = 1.80
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(188.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d