STL 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.30e-1, Korrelasjon[ned] = 0.80e-1
`*`(STL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.59, `*`(STL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.50, `*`(STL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.908
`*`(STL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.25, `*`(STL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.49, `*`(STL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.255
`*`(STL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(STL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(STL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STL, 0.89e-1, 0.93e-1, .11, 0.85e-1, 0.35e-1, 0.87e-1, .21, .12, .11, .52, .59, .81, .20, .17, .52, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STL, 0.89e-1, 0.93e-1, .11, 0.85e-1, 0.35e-1, 0.87e-1, .21, .12, .11, .52, .59, .81, .20, .17, .52, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STL, 0.89e-1, 0.93e-1, .11, 0.85e-1, 0.35e-1, 0.87e-1, .21, .12, .11, .52, .59, .81, .20, .17, .52, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.74, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.701, Minimum = .4814, Gjennomsnitt = 1.38
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(112.3,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d