EQNR 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.32e-1, Korrelasjon[ned] = 0.73e-1
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.17, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.60, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.237
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.15, `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.78, `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.072
`*`(EQNR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EQNR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .15, .15, .14, .12, .14, 0.89e-1, .11, 0.68e-1, .10, .15, .19, 0.66e-1, 0.86e-1, 0.79e-1, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .15, .15, .14, .12, .14, 0.89e-1, .11, 0.68e-1, .10, .15, .19, 0.66e-1, 0.86e-1, 0.79e-1, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EQNR, .15, .15, .14, .12, .14, 0.89e-1, .11, 0.68e-1, .10, .15, .19, 0.66e-1, 0.86e-1, 0.79e-1, .11,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.74, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 3.548, Minimum = .4814, Gjennomsnitt = 1.44
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(164.3,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d