YAR 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.77e-1
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.02, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.88, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.103
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.89, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.14, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.971
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .38, .27, .42, .86, .23, .23, .24, .86, .23, .23, .24, .29, .49, .45, .28, .22, .24, .21, .14, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .38, .27, .42, .86, .23, .23, .24, .86, .23, .23, .24, .29, .49, .45, .28, .22, .24, .21, .14, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .38, .27, .42, .86, .23, .23, .24, .86, .23, .23, .24, .29, .49, .45, .28, .22, .24, .21, .14, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.29, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.268, Minimum = .7424, Gjennomsnitt = 2.07
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(285.6,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d