YAR 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.18e-1, Korrelasjon[ned] = 0.41e-1
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.70, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.17, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.132
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.56, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.32, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.119
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .14, .13, .25, .18, .31, .12, .14, .20, .18, .27, .29, .17, .20, .22, .39, .19, .19, .23, .31, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .14, .13, .25, .18, .31, .12, .14, .20, .18, .27, .29, .17, .20, .22, .39, .19, .19, .23, .31, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .14, .13, .25, .18, .31, .12, .14, .20, .18, .27, .29, .17, .20, .22, .39, .19, .19, .23, .31, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.521, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.268, Minimum = .7011, Gjennomsnitt = 2.02
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(278.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d