YAR 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.54e-1, Korrelasjon[ned] = 0.92e-1
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.73, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.58, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.690
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.50, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.90, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.594
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [YAR, .35, .22, .19, .19, .30, .44, .22, .30, .21, .19]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.206, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.708, Minimum = .9349, Gjennomsnitt = 2.20
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(297.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d