YAR 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.36e-1
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.26, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.57, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.167
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.09, `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.84, `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.072
`*`(YAR[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(YAR[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .32, .34, .47, .30, .25, .25, .39, .29, .32, .21, .23, .12, .21, .27, .44, .27, .29, .40, .23, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .32, .34, .47, .30, .25, .25, .39, .29, .32, .21, .23, .12, .21, .27, .44, .27, .29, .40, .23, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [YAR, .32, .34, .47, .30, .25, .25, .39, .29, .32, .21, .23, .12, .21, .27, .44, .27, .29, .40, .23, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.10, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.268, Minimum = .4839, Gjennomsnitt = 2.07
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(276.7,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d