HEX 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.11e-1, Korrelasjon[ned] = -0.30e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.68, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.50, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.825
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.73, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.44, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.833
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.71e-1, .21, .20, .17, .20, .13, .24, .11, .12, .32, 0.58e-1, 0.45e-1, 0.30e-1, 0.28e-1, 0.31e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.71e-1, .21, .20, .17, .20, .13, .24, .11, .12, .32, 0.58e-1, 0.45e-1, 0.30e-1, 0.28e-1, 0.31e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.71e-1, .21, .20, .17, .20, .13, .24, .11, .12, .32, 0.58e-1, 0.45e-1, 0.30e-1, 0.28e-1, 0.31e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.46, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.99, Minimum = .3717, Gjennomsnitt = 2.99
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(20.46,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d