HEX 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.10e-1, Korrelasjon[ned] = -0.25e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.96, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.32, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.717
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.75, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.67, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.580
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .20, .15, 0.24e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.42e-1, 0.31e-1, 0.31e-1, 0.16e-1, 0.11e-1, 0.68e-1, 0.35...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .20, .15, 0.24e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.42e-1, 0.31e-1, 0.31e-1, 0.16e-1, 0.11e-1, 0.68e-1, 0.35...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .20, .15, 0.24e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.42e-1, 0.31e-1, 0.31e-1, 0.16e-1, 0.11e-1, 0.68e-1, 0.35...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.13, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.99, Minimum = .3717, Gjennomsnitt = 3.02
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(20.78,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d