HEX 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.36e-1, Korrelasjon[ned] = 0.65e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.24, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.69, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.075
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.12, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.31, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.566
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [HEX, .13, .19, .26, .13, 0.86e-1, 0.55e-1, 0.85e-1, 0.57e-1, 0.56e-1, 0.84e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.152, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.99, Minimum = .5660, Gjennomsnitt = 3.42
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(20.90,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d