HEX 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.13e-1, Korrelasjon[ned] = -0.40e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.67, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.29, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.04
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.88, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.14, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.979
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.12e-1, 0.14e-1, 0.19e-1, 0.31e-2, 0.22e-1, 0.20e-1, .81, 0.14e-1, 0.12e-1, 0.16e-1, 0.44e-1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.12e-1, 0.14e-1, 0.19e-1, 0.31e-2, 0.22e-1, 0.20e-1, .81, 0.14e-1, 0.12e-1, 0.16e-1, 0.44e-1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, 0.12e-1, 0.14e-1, 0.19e-1, 0.31e-2, 0.22e-1, 0.20e-1, .81, 0.14e-1, 0.12e-1, 0.16e-1, 0.44e-1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.88, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.00, Minimum = .3717, Gjennomsnitt = 2.94
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(22.12,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d