HEX 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.18e-1, Korrelasjon[ned] = -0.11e-1
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.03, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.42, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.559
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.36, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.13, `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.506
`*`(HEX[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(HEX[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(HEX[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .14, 0.94e-1, 0.49e-1, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.96e-1,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .14, 0.94e-1, 0.49e-1, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.96e-1,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [HEX, .14, 0.94e-1, 0.49e-1, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.58e-1, 0.67e-1, 0.24e-1, .23, 0.96e-1,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.810, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.99, Minimum = .3899, Gjennomsnitt = 3.27
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(20.64,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d