NAS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.28e-1, Korrelasjon[ned] = 0.23e-1
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.59, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.47, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.941
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.72, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.86, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.423
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.88e-2, 0.60e-2, 0.60e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.88e-2, 0.60e-2, 0.60e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.88e-2, 0.60e-2, 0.60e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e-2, 0.55e-2, 0.55e-2, 0.81e-2, 0.49e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.90, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 46.97, Minimum = .8921, Gjennomsnitt = 4.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(153.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d