NAS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.21e-1, Korrelasjon[ned] = -0.62e-2
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.75, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.23, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.019
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.30, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.09, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.602
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.97e-2, 0.25e-2, 0.23e-2, 0.20e-2, 0.33e-2, 0.29e-2, 0.43e-2, 0.63e-2, 0.21e-2, 0.21e-2, 0.22e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.97e-2, 0.25e-2, 0.23e-2, 0.20e-2, 0.33e-2, 0.29e-2, 0.43e-2, 0.63e-2, 0.21e-2, 0.21e-2, 0.22e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.97e-2, 0.25e-2, 0.23e-2, 0.20e-2, 0.33e-2, 0.29e-2, 0.43e-2, 0.63e-2, 0.21e-2, 0.21e-2, 0.22e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(5.77, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 46.97, Minimum = .8921, Gjennomsnitt = 4.18
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(155.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d