NAS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.21e-1, Korrelasjon[ned] = -0.91e-2
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.72, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.17, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.113
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.42, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.87, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.708
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.36e-2, 0.12e-1, 0.51e-2, 0.18e-1, 0.14e-1, 0.30e-2, 0.27e-2, 0.33e-2, 0.39e-2, 0.68e-2, 0.97e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.36e-2, 0.12e-1, 0.51e-2, 0.18e-1, 0.14e-1, 0.30e-2, 0.27e-2, 0.33e-2, 0.39e-2, 0.68e-2, 0.97e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.36e-2, 0.12e-1, 0.51e-2, 0.18e-1, 0.14e-1, 0.30e-2, 0.27e-2, 0.33e-2, 0.39e-2, 0.68e-2, 0.97e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.900, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 46.97, Minimum = 1.220, Gjennomsnitt = 4.20
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(155.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d