NAS 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.68e-1
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.09, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.07, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.847
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.11, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.386
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [NAS, 1.9, 1.8, 1.2, 1.7, 2.2, 3.5, 3.9, 3.3, 2.1, 1.1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.41, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 46.97, Minimum = .8921, Gjennomsnitt = 5.08
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(134.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d