NAS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.64e-1, Korrelasjon[ned] = -0.20e-1
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.68, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.10, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.213
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.48, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.70, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.816
`*`(NAS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NAS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NAS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.32e-2, 0.43e-2, 0.69e-2, 0.45e-2, 0.89e-2, 0.12e-1, 0.13e-1, 0.43e-2, 0.31e-2, 0.30e-2, 0.63e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.32e-2, 0.43e-2, 0.69e-2, 0.45e-2, 0.89e-2, 0.12e-1, 0.13e-1, 0.43e-2, 0.31e-2, 0.30e-2, 0.63e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NAS, 0.32e-2, 0.43e-2, 0.69e-2, 0.45e-2, 0.89e-2, 0.12e-1, 0.13e-1, 0.43e-2, 0.31e-2, 0.30e-2, 0.63e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.09, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.48, Minimum = 1.171, Gjennomsnitt = 3.51
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(163.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d