REC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.60e-2, Korrelasjon[ned] = 0.49e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.18, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.00, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.819
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.66, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.07, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.275
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, 1.4, 2.6, 1.3, 1.1, 1.2, 1.1, 1.7, 2.8, 2.7, 3.9, 3.0, .65, 1.2, 1.5, 1.0, 2.4, 4.9, .79, .69, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, 1.4, 2.6, 1.3, 1.1, 1.2, 1.1, 1.7, 2.8, 2.7, 3.9, 3.0, .65, 1.2, 1.5, 1.0, 2.4, 4.9, .79, .69, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.773, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 17.10, Minimum = .9872, Gjennomsnitt = 4.26
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.4123,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d