REC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.13e-2, Korrelasjon[ned] = 0.51e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.25, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.13, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.623
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.11, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.59, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.297
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .25, .29, .36, .41, .52, .51, .42, .46, .61, .58, .95, .80, .95, 1.3, .66, 1.0, .98, .95, 3.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .25, .29, .36, .41, .52, .51, .42, .46, .61, .58, .95, .80, .95, 1.3, .66, 1.0, .98, .95, 3.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .25, .29, .36, .41, .52, .51, .42, .46, .61, .58, .95, .80, .95, 1.3, .66, 1.0, .98, .95, 3.1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.590, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.71, Minimum = .9872, Gjennomsnitt = 4.59
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.4514,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d