REC 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.25e-2, Korrelasjon[ned] = 0.52e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.46, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.78, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.767
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.40, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.25, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.344
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .51, .29, .53, .98, .63, .37, .63, .60, .75, .76, 1.0, .36, .56, .64, 1.3, 3.3, 1.3, 2.8, .47, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .51, .29, .53, .98, .63, .37, .63, .60, .75, .76, 1.0, .36, .56, .64, 1.3, 3.3, 1.3, 2.8, .47, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, .51, .29, .53, .98, .63, .37, .63, .60, .75, .76, 1.0, .36, .56, .64, 1.3, 3.3, 1.3, 2.8, .47, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.02, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.38, Minimum = .9872, Gjennomsnitt = 4.27
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.4013,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d