REC 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.33e-3, Korrelasjon[ned] = 0.51e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.03, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.19, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.779
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.74, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.07, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.187
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, 1.2, .69, 1.2, .69, 2.4, .73, .70, .69, 2.4, .73, .70, 2.0, 1.9, 1.6, .88, 1.0, 1.3, 1.4, 1.4, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [REC, 1.2, .69, 1.2, .69, 2.4, .73, .70, .69, 2.4, .73, .70, 2.0, 1.9, 1.6, .88, 1.0, 1.3, 1.4, 1.4, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.07, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.71, Minimum = 1.143, Gjennomsnitt = 4.67
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.5277,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d