REC 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.14e-1, Korrelasjon[ned] = 0.20e-1
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.13, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.78, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.093
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.23, `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.29, `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.478
`*`(REC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(REC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(REC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [REC, .53, 1.0, .63, .98, .38, .32, .64, .27, .23, .42]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.67, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.71, Minimum = 1.143, Gjennomsnitt = 5.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.2211,
 

Plot_2d
 

Plot_2d