AKERBP 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = .12, Korrelasjon[ned] = .15
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.82, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.78, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.401
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.93, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.93, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.149
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .54, .52, .68, .38, .37, .44, .39, .38, .37, .44, .39, .33, .66, .41, .28, .33, .58, .32, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .54, .52, .68, .38, .37, .44, .39, .38, .37, .44, .39, .33, .66, .41, .28, .33, .58, .32, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .54, .52, .68, .38, .37, .44, .39, .38, .37, .44, .39, .33, .66, .41, .28, .33, .58, .32, .2...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.45, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.992, Minimum = 1.048, Gjennomsnitt = 2.59
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(107.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d