AKERBP 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.99e-1, Korrelasjon[ned] = 0.75e-1
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.15, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.36, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.491
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.52, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.25, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.237
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .19, .14, .18, .25, .19, .34, .16, .20, .21, .24, .29, .21, .18, .21, .16, .22, .29, .19, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .19, .14, .18, .25, .19, .34, .16, .20, .21, .24, .29, .21, .18, .21, .16, .22, .29, .19, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKERBP, .19, .14, .18, .25, .19, .34, .16, .20, .21, .24, .29, .21, .18, .21, .16, .22, .29, .19, .2...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.989, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.116, Minimum = .7658, Gjennomsnitt = 2.39
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(93.26,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d