AKERBP 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.93e-2, Korrelasjon[ned] = 0.38e-1
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.11, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.89, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 4.004
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.71, `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.91, `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.386
`*`(AKERBP[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AKERBP[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(AKERBP[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AKERBP, .24, .25, .21, .34, .27, .29, .19, .25, .32, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.11, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.992, Minimum = 1.048, Gjennomsnitt = 2.92
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(125.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d