QEC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.15e-1, Korrelasjon[ned] = 0.19e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.92, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 52.08, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.51, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 54.77, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.720
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .35, .97, .66, .30, .31, .71, .60, .45, .28, .33, .80, .60, .36, .86, .42, .35, .55, 1.3, 2.4, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .35, .97, .66, .30, .31, .71, .60, .45, .28, .33, .80, .60, .36, .86, .42, .35, .55, 1.3, 2.4, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .35, .97, .66, .30, .31, .71, .60, .45, .28, .33, .80, .60, .36, .86, .42, .35, .55, 1.3, 2.4, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.867, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 38.64, Minimum = 1.151, Gjennomsnitt = 5.35
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.7834,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d