QEC 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.22e-1, Korrelasjon[ned] = 0.13e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.93, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 53.38, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.694
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.93, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.09, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.980
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [QEC, 1.4, 1.2, .25, .15, 0.91e-1, .22, .27, .11, .35, 0.87e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(10.0, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 19.04, Minimum = 1.413, Gjennomsnitt = 5.59
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-1.029,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d