QEC 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.24e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.29, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.56, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.147
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.00, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 55.29, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.705
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .55, .27, .51, .70, .39, .26, .25, .70, .39, .26, .25, .51, 1.2, .63, .35, .52, .66, .78, 1.5, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .55, .27, .51, .70, .39, .26, .25, .70, .39, .26, .25, .51, 1.2, .63, .35, .52, .66, .78, 1.5, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .55, .27, .51, .70, .39, .26, .25, .70, .39, .26, .25, .51, 1.2, .63, .35, .52, .66, .78, 1.5, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(5.03, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 19.04, Minimum = 1.151, Gjennomsnitt = 4.89
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.8190,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d