QEC 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.34e-1, Korrelasjon[ned] = 0.15e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.22, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 52.63, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.156
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.02, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 54.09, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.889
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .71, .55, .69, 1.1, 1.6, .72, .62, 1.7, .60, 1.3, 4.6, .63, .82, 1.4, .46, 1.0, .43, .76, .66, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .71, .55, .69, 1.1, 1.6, .72, .62, 1.7, .60, 1.3, 4.6, .63, .82, 1.4, .46, 1.0, .43, .76, .66, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .71, .55, .69, 1.1, 1.6, .72, .62, 1.7, .60, 1.3, 4.6, .63, .82, 1.4, .46, 1.0, .43, .76, .66, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.77, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 38.64, Minimum = 1.151, Gjennomsnitt = 5.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.8121,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d