QEC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.22e-1, Korrelasjon[ned] = 0.10e-1
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.77, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 53.01, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.221
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.18, `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.87, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 5.948
`*`(QEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(QEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(QEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .58, .75, .49, .58, .43, .49, .76, 2.2, 2.2, .72, 1.1, 1.3, 1.6, 2.6, 1.5, .59, .60, 1.0, 2.2, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .58, .75, .49, .58, .43, .49, .76, 2.2, 2.2, .72, 1.1, 1.3, 1.6, 2.6, 1.5, .59, .60, 1.0, 2.2, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [QEC, .58, .75, .49, .58, .43, .49, .76, 2.2, 2.2, .72, 1.1, 1.3, 1.6, 2.6, 1.5, .59, .60, 1.0, 2.2, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.885, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 38.64, Minimum = 1.151, Gjennomsnitt = 5.46
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-1.136,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d