DOF 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.27e-1, Korrelasjon[ned] = 0.28e-1
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.73, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.91, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.35
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 37.19, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.09, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 14.72
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [DOF, 2.3, 1.6, 14., 17., 13., 33., 16., 12., 18., 28.]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.51, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 18.65, Minimum = 1.124, Gjennomsnitt = 4.27
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-16.51,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d