DOF 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.23e-1, Korrelasjon[ned] = 0.29e-1
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.26, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.38, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.36
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 36.55, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.05, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 14.41
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [DOF, .48, .26, .39, .44, 1.1, .94, .28, .39, .49, .35]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.94, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 18.65, Minimum = 1.124, Gjennomsnitt = 4.14
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-16.43,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d