DOF 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.17e-1, Korrelasjon[ned] = 0.38e-1
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.74, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.22, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.04
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 36.20, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.69, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 14.11
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [DOF, 1.5, .79, .18, .26, .72, 0.90e-1, .33, .26, .72, 0.90e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.56, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 18.65, Minimum = 1.500, Gjennomsnitt = 4.31
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-16.08,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d