DOF 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.29e-1, Korrelasjon[ned] = 0.40e-1
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.86, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.39, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.75
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 37.04, `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.81, `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 15.15
`*`(DOF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(DOF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DOF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [DOF, 60., 19., 7.2, 3.7, 6.4, 13., 12., 13., 22., 8.7]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(10.9, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 18.65, Minimum = 1.000, Gjennomsnitt = 3.90
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-16.30,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d