AMSC 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.22e-1, Korrelasjon[ned] = 0.63e-1
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.72, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.93, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 15.35
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.25, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.95, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 16.80
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .19, .19, .11, .15, .15, .11, 0.94e-1, .15, .15, .11, 0.94e-1, .27, .64, .13, .13, .17, .21, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .19, .19, .11, .15, .15, .11, 0.94e-1, .15, .15, .11, 0.94e-1, .27, .64, .13, .13, .17, .21, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .19, .19, .11, .15, .15, .11, 0.94e-1, .15, .15, .11, 0.94e-1, .27, .64, .13, .13, .17, .21, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.74, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.00, Minimum = .4425, Gjennomsnitt = 2.79
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(10.06,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d