AMSC 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.70e-2, Korrelasjon[ned] = 0.36e-1
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.53, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.99, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 15.48
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 38.65, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.52, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 15.84
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 0., `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AMSC, .12, 0.89e-1, .14, .12, .13, 0.61e-1, 0.68e-1, .31, .18, 0.64e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.156, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.93, Minimum = .5111, Gjennomsnitt = 2.94
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(10.66,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d