AMSC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.59e-1
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.28, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.06, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 15.66
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.51, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.22, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 17.27
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.92e-1, 0.74e-1, .18, .10, 0.35e-1, 0.68e-1, 0.68e-1, .12, 0.57e-1, 0.32e-1, 0.35e-1, 0.41e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.92e-1, 0.74e-1, .18, .10, 0.35e-1, 0.68e-1, 0.68e-1, .12, 0.57e-1, 0.32e-1, 0.35e-1, 0.41e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.92e-1, 0.74e-1, .18, .10, 0.35e-1, 0.68e-1, 0.68e-1, .12, 0.57e-1, 0.32e-1, 0.35e-1, 0.41e-1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.61, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.00, Minimum = .4425, Gjennomsnitt = 2.68
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(9.843,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d