AMSC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.30e-1, Korrelasjon[ned] = 0.57e-1
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 38.96, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.68, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 16.37
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.96, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.09, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 17.96
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.73e-1, 0.53e-1, .10, 0.90e-1, 0.85e-1, .10, 0.95e-1, .23, .22, 0.84e-1, .22, 0.64e-1, .20, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.73e-1, 0.53e-1, .10, 0.90e-1, 0.85e-1, .10, 0.95e-1, .23, .22, 0.84e-1, .22, 0.64e-1, .20, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, 0.73e-1, 0.53e-1, .10, 0.90e-1, 0.85e-1, .10, 0.95e-1, .23, .22, 0.84e-1, .22, 0.64e-1, .20, ....
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.00, Minimum = .4049, Gjennomsnitt = 2.68
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(9.909,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d