AMSC 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.26e-1, Korrelasjon[ned] = 0.61e-1
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 39.69, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.26, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 16.05
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.02, `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.53, `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 17.45
`*`(AMSC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AMSC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AMSC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .55, .69, 5.2, .25, .11, 0.95e-1, 0.45e-1, .16, .24, .10, .11, .12, .44, .40, .22, .27, .14, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .55, .69, 5.2, .25, .11, 0.95e-1, 0.45e-1, .16, .24, .10, .11, .12, .44, .40, .22, .27, .14, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AMSC, .55, .69, 5.2, .25, .11, 0.95e-1, 0.45e-1, .16, .24, .10, .11, .12, .44, .40, .22, .27, .14, 0...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.85, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.00, Minimum = .4049, Gjennomsnitt = 2.75
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(9.729,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d