KOA 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.34e-2, Korrelasjon[ned] = 0.74e-1
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.96, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.79, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.250
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.85, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.27, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.884
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .10, 0.63e-1, 0.99e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, .17, .16...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .10, 0.63e-1, 0.99e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, .17, .16...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .10, 0.63e-1, 0.99e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, 0.52e-1, .53, 0.46e-1, 0.96e-1, .17, .16...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.50, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.39, Minimum = .9045, Gjennomsnitt = 3.39
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(6.879,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d