KOA 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.29e-1, Korrelasjon[ned] = 0.65e-1
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.89, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.00, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.117
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.82, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.81, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 6.374
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 0., `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [KOA, 0.24e-1, 0.35e-1, 0.22e-1, 0.39e-1, 0.27e-1, .10, .12, 0.83e-1, 0.90e-1, 0.35e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.264, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.50, Minimum = .9045, Gjennomsnitt = 3.51
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(6.903,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d