KOA 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.36e-2, Korrelasjon[ned] = 0.39e-1
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.66, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.92, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.415
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.08, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.87, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.051
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .14, .15, 0.93e-1, .19, .19, .10, .30, .22, .20, .25, .58, .58, .46, .15, .11, .20, .14, .19, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .14, .15, 0.93e-1, .19, .19, .10, .30, .22, .20, .25, .58, .58, .46, .15, .11, .20, .14, .19, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .14, .15, 0.93e-1, .19, .19, .10, .30, .22, .20, .25, .58, .58, .46, .15, .11, .20, .14, .19, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.400, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.39, Minimum = .4484, Gjennomsnitt = 3.31
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(6.671,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d