KOA 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.13e-1, Korrelasjon[ned] = 0.34e-1
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.72, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.96, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.323
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.02, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.91, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.070
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .18, 0.95e-1, .19, .21, .15, .15, .22, .21, .23, .22, .47, .18, .26, .26, .16, .12, .12, .12, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .18, 0.95e-1, .19, .21, .15, .15, .22, .21, .23, .22, .47, .18, .26, .26, .16, .12, .12, .12, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .18, 0.95e-1, .19, .21, .15, .15, .22, .21, .23, .22, .47, .18, .26, .26, .16, .12, .12, .12, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.52, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.39, Minimum = .4484, Gjennomsnitt = 3.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(6.272,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d