KOA 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.25e-1, Korrelasjon[ned] = 0.20e-1
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.08, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.39, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.526
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.46, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.45, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.081
`*`(KOA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(KOA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(KOA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .21, .24, .23, .18, .10, .16, .24, .36, .37, .28, .45, .32, .43, .42, .37, .33, .27, .32, .50, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .21, .24, .23, .18, .10, .16, .24, .36, .37, .28, .45, .32, .43, .42, .37, .33, .27, .32, .50, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOA, .21, .24, .23, .18, .10, .16, .24, .36, .37, .28, .45, .32, .43, .42, .37, .33, .27, .32, .50, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.46, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.39, Minimum = .4484, Gjennomsnitt = 3.06
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(5.843,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d