GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.32e-1, Korrelasjon[ned] = 0.72e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.96, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.01, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.033
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.26, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.22, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.527
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, 1.1, .41, .69, .36, .51, .20, .35, .36, .51, .20, .35, .73, 1.2, .35, .46, .37, .50, .34, .30,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, 1.1, .41, .69, .36, .51, .20, .35, .36, .51, .20, .35, .73, 1.2, .35, .46, .37, .50, .34, .30,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, 1.1, .41, .69, .36, .51, .20, .35, .36, .51, .20, .35, .73, 1.2, .35, .46, .37, .50, .34, .30,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(8.58, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.73, Minimum = 1.077, Gjennomsnitt = 3.12
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(8.156,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d