GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.25e-1, Korrelasjon[ned] = 0.35e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.94, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.85, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.210
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.06, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.45, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.490
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .37, .44, .50, 1.1, .68, .93, 1.0, .35, .70, .85, 1.1, 1.0, .41, .85, .59, .43, .31, .45, .82,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .37, .44, .50, 1.1, .68, .93, 1.0, .35, .70, .85, 1.1, 1.0, .41, .85, .59, .43, .31, .45, .82,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .37, .44, .50, 1.1, .68, .93, 1.0, .35, .70, .85, 1.1, 1.0, .41, .85, .59, .43, .31, .45, .82,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.450, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.73, Minimum = .8889, Gjennomsnitt = 3.80
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(1.037,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d