GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.10e-1, Korrelasjon[ned] = 0.23e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.18, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 52.51, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.313
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.78, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.63, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.591
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .57, .66, .79, 1.8, 1.1, .52, .65, .70, .71, .99, .73, .40, .55, 1.3, .96, .68, .48, .47, .67,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .57, .66, .79, 1.8, 1.1, .52, .65, .70, .71, .99, .73, .40, .55, 1.3, .96, .68, .48, .47, .67,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .57, .66, .79, 1.8, 1.1, .52, .65, .70, .71, .99, .73, .40, .55, 1.3, .96, .68, .48, .47, .67,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.477, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.47, Minimum = .8621, Gjennomsnitt = 4.11
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-2.437,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d