GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.64e-1, Korrelasjon[ned] = 0.48e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.95, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 52.94, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.114
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.62, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.10, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.287
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [GOGL, .49, .45, .74, .62, .42, .96, .99, .72, .73, .72]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(0.870e-1, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.73, Minimum = 1.077, Gjennomsnitt = 3.49
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(9.900,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d