GOGL 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.25e-1, Korrelasjon[ned] = 0.40e-1
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.28, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.60, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.113
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.86, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.54, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.602
`*`(GOGL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GOGL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GOGL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .25, .35, .33, .30, .28, .52, .25, .43, .41, .38, .93, .29, .25, .22, .21, .56, .21, .33, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .25, .35, .33, .30, .28, .52, .25, .43, .41, .38, .93, .29, .25, .22, .21, .56, .21, .33, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [GOGL, .25, .35, .33, .30, .28, .52, .25, .43, .41, .38, .93, .29, .25, .22, .21, .56, .21, .33, .17,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.204, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 11.73, Minimum = .8889, Gjennomsnitt = 3.32
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(4.693,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d