DESSC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.21e-1, Korrelasjon[ned] = -0.31e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 35.75, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.77, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 20.47
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 33.90, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.64, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 22.46
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.28e-1, 0.22e-1, 0.20e-1, 0.27e-1, .16, 0.25e-1, 0.28e-1, .10, 0.57e-1, 0.24e-1, 0.27e-1, 0.24...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.28e-1, 0.22e-1, 0.20e-1, 0.27e-1, .16, 0.25e-1, 0.28e-1, .10, 0.57e-1, 0.24e-1, 0.27e-1, 0.24...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.28e-1, 0.22e-1, 0.20e-1, 0.27e-1, .16, 0.25e-1, 0.28e-1, .10, 0.57e-1, 0.24e-1, 0.27e-1, 0.24...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.03, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.22, Minimum = .6689, Gjennomsnitt = 2.57
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(10.86,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d