DESSC 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.21e-1, Korrelasjon[ned] = -0.29e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 35.41, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.48, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 21.11
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 34.13, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.86, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 23.01
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .29, .17, .22, .51, 2.1, .42, .25, .53, .29, .62, 1.2, .68, 1.3, 2.0, .62, .84, .37, .26, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .29, .17, .22, .51, 2.1, .42, .25, .53, .29, .62, 1.2, .68, 1.3, 2.0, .62, .84, .37, .26, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .29, .17, .22, .51, 2.1, .42, .25, .53, .29, .62, 1.2, .68, 1.3, 2.0, .62, .84, .37, .26, .32, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.571, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.56, Minimum = .6689, Gjennomsnitt = 2.69
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(1.016,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d