AXA 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.19e-1, Korrelasjon[ned] = -0.25e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 36.49, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.66, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 19.85
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 33.92, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.19, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 21.89
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.74e-1, 0.21e-1, 0.42e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.74e-1, 0.21e-1, 0.42e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, 0.74e-1, 0.21e-1, 0.42e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.30e-1, 0.19e-1, 0.18e-1, 0.24e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.74, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.22, Minimum = .7644, Gjennomsnitt = 2.77
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(11.24,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d