AXA 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.18e-1, Korrelasjon[ned] = -0.25e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 37.28, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.51, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 19.22
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 33.76, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.12, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 21.12
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AXA, .31, .36, .78, .46, .19, .21, .12, 0.98e-1, .34, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.36, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.22, Minimum = .8047, Gjennomsnitt = 3.13
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(10.93,
 

Plot_2d
 

Plot_2d