DESSC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.22e-1, Korrelasjon[ned] = -0.28e-1
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 34.44, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.88, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 21.69
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 34.23, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.20, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 23.57
`*`(AXA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AXA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .20, .38, .40, .57, .36, .56, 1.4, .98, 2.7, 1.4, 1.3, .81, 1.4, 5.1, .98, .88, .49, .59, .70, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .20, .38, .40, .57, .36, .56, 1.4, .98, 2.7, 1.4, 1.3, .81, 1.4, 5.1, .98, .88, .49, .59, .70, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AXA, .20, .38, .40, .57, .36, .56, 1.4, .98, 2.7, 1.4, 1.3, .81, 1.4, 5.1, .98, .88, .49, .59, .70, ...
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.56, Minimum = .6689, Gjennomsnitt = 3.03
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.8958,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d