KOG 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.28e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.26, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.79, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 14.95
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.92, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 41.93, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 14.14
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [KOG, .22, 2.4, 0.83e-1, 0.86e-1, 0.37e-1, 0.31e-1, 0.68e-1, 0.31e-1, 0.71e-1, 0.27e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.74, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 13.92, Minimum = .5714, Gjennomsnitt = 2.76
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(116.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d