KOG 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.41e-1, Korrelasjon[ned] = 0.66e-1
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.51, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 38.68, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 14.81
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 38.77, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.23, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 16.00
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, .23, .50, 0.77e-1, 0.88e-1, .14, 0.80e-1, 0.48e-1, 0.49e-1, 0.51e-1, .15, .10, 0.58e-1, 0.81e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, .23, .50, 0.77e-1, 0.88e-1, .14, 0.80e-1, 0.48e-1, 0.49e-1, 0.51e-1, .15, .10, 0.58e-1, 0.81e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, .23, .50, 0.77e-1, 0.88e-1, .14, 0.80e-1, 0.48e-1, 0.49e-1, 0.51e-1, .15, .10, 0.58e-1, 0.81e-1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.43, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.07, Minimum = .3247, Gjennomsnitt = 2.04
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(124.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d