KOG 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.32e-1, Korrelasjon[ned] = 0.61e-1
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.60, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 38.23, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 15.18
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 38.71, `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.93, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 16.36
`*`(KOG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(KOG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(KOG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, 0.93e-1, .19, .14, .13, .17, .42, .36, .12, 0.77e-1, 0.77e-1, 0.68e-1, 0.55e-1, 0.86e-1, 0.67e-...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, 0.93e-1, .19, .14, .13, .17, .42, .36, .12, 0.77e-1, 0.77e-1, 0.68e-1, 0.55e-1, 0.86e-1, 0.67e-...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [KOG, 0.93e-1, .19, .14, .13, .17, .42, .36, .12, 0.77e-1, 0.77e-1, 0.68e-1, 0.55e-1, 0.86e-1, 0.67e-...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.18, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.889, Minimum = .3247, Gjennomsnitt = 1.81
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(119.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d