AKER 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.64e-2, Korrelasjon[ned] = 0.38e-1
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.24, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.66, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.096
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.91, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.53, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.566
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AKER, .15, .20, 0.88e-1, .13, 0.76e-1, 0.99e-1, .12, .14, .17, .13]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.29, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.81, Minimum = .8163, Gjennomsnitt = 2.61
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(333.3,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d