AKER 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.78e-1, Korrelasjon[ned] = 0.34e-1
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.09, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.32, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.585
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.28, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.61, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.110
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .14, 0.86e-1, 0.74e-1, 0.80e-1, 0.58e-1, .10, .10, 0.61e-1, .11, .20, .13, 0.71e-1, 0.74e-1, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .14, 0.86e-1, 0.74e-1, 0.80e-1, 0.58e-1, .10, .10, 0.61e-1, .11, .20, .13, 0.71e-1, 0.74e-1, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .14, 0.86e-1, 0.74e-1, 0.80e-1, 0.58e-1, .10, .10, 0.61e-1, .11, .20, .13, 0.71e-1, 0.74e-1, 0...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.57, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.667, Minimum = .3584, Gjennomsnitt = 2.09
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(267.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d