AKER 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.10e-1
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.59, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.77, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.635
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.90, `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.89, `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.203
`*`(AKER[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AKER[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(AKER[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .10, .16, .12, .18, .10, .13, .14, .11, .10, 0.93e-1, .14, .12, .11, .26, .13, .15, 0.67e-1, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .10, .16, .12, .18, .10, .13, .14, .11, .10, 0.93e-1, .14, .12, .11, .26, .13, .15, 0.67e-1, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKER, .10, .16, .12, .18, .10, .13, .14, .11, .10, 0.93e-1, .14, .12, .11, .26, .13, .15, 0.67e-1, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.35, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.667, Minimum = .3584, Gjennomsnitt = 2.07
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(222.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d