AUSS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.78e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.20, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 40.46, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.34
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.34, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.24, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.418
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .19, .16, .15, .47, .42, .27, .22, .20, .19, .44, .23, .24, .39, .13, .17, .22, .21, .41,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .19, .16, .15, .47, .42, .27, .22, .20, .19, .44, .23, .24, .39, .13, .17, .22, .21, .41,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .19, .16, .15, .47, .42, .27, .22, .20, .19, .44, .23, .24, .39, .13, .17, .22, .21, .41,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.65, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.247, Minimum = .6969, Gjennomsnitt = 2.52
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(68.32,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d