AUSS 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = .16, Korrelasjon[ned] = .21
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.07, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.32, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.609
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.82, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.41, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.769
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AUSS, .12, .13, .10, .11, .17, 0.94e-1, .15, 0.55e-1, 0.99e-1, 0.91e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.11, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.434, Minimum = .8636, Gjennomsnitt = 3.15
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(82.76,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d