AUSS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = .11, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50., `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.98, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.02
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.58, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.13, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.288
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .22, .23, .29, .32, .40, .17, .24, .38, .35, .40, .13, .27, .53, .59, .49, .40, .39, .53,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .22, .23, .29, .32, .40, .17, .24, .38, .35, .40, .13, .27, .53, .59, .49, .40, .39, .53,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .23, .22, .23, .29, .32, .40, .17, .24, .38, .35, .40, .13, .27, .53, .59, .49, .40, .39, .53,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.63, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.247, Minimum = .6969, Gjennomsnitt = 2.61
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(70.87,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d