AUSS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = .11, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.47, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.53, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.44, `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.50, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.051
`*`(AUSS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AUSS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AUSS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .21, .15, .15, .22, .17, .36, .22, .29, .23, .28, .34, .10, 0.94e-1, .11, .14, .12, .11, .11, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .21, .15, .15, .22, .17, .36, .22, .29, .23, .28, .34, .10, 0.94e-1, .11, .14, .12, .11, .11, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AUSS, .21, .15, .15, .22, .17, .36, .22, .29, .23, .28, .34, .10, 0.94e-1, .11, .14, .12, .11, .11, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.701, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.247, Minimum = .8746, Gjennomsnitt = 2.74
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(74.08,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d