STB 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.31e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.40, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.75, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .8491
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.61, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.22, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.165
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .69, .27, .42, .48, .29, .30, .23, .22, .26, .19, .24, .20, .23, .24, .21, .31, .28, .32, .25, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .69, .27, .42, .48, .29, .30, .23, .22, .26, .19, .24, .20, .23, .24, .21, .31, .28, .32, .25, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .69, .27, .42, .48, .29, .30, .23, .22, .26, .19, .24, .20, .23, .24, .21, .31, .28, .32, .25, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.44, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.088, Minimum = .5483, Gjennomsnitt = 1.79
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(45.56,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d