STB 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.39e-2, Korrelasjon[ned] = .10
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.81, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.49, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .7028
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.70, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.18, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.122
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .85, 4.0, .23, .19, .42, .39, .44, .35, .40, .86, .70, 1.1, .98, .42, .49, .40, .37, .54, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .85, 4.0, .23, .19, .42, .39, .44, .35, .40, .86, .70, 1.1, .98, .42, .49, .40, .37, .54, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .85, 4.0, .23, .19, .42, .39, .44, .35, .40, .86, .70, 1.1, .98, .42, .49, .40, .37, .54, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.486, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.088, Minimum = .5992, Gjennomsnitt = 1.85
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(39.96,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d