STB 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.42e-1, Korrelasjon[ned] = .14
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.49, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.68, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .8272
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.47, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.39, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.141
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .63, .39, .42, .43, .33, .52, .56, .43, .33, .52, .56, .42, .73, .43, .36, .36, .30, .33, .41, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .63, .39, .42, .43, .33, .52, .56, .43, .33, .52, .56, .42, .73, .43, .36, .36, .30, .33, .41, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .63, .39, .42, .43, .33, .52, .56, .43, .33, .52, .56, .42, .73, .43, .36, .36, .30, .33, .41, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.24, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.088, Minimum = .5483, Gjennomsnitt = 1.75
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(48.27,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d