STB 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.69e-1, Korrelasjon[ned] = .20
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.91, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.28, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .8007
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.12, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.79, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.096
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [STB, .23, .32, .35, .23, .23, .27, .25, .25, .27, .16]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.23, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.37, Minimum = .5483, Gjennomsnitt = 1.79
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(50.89,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d