STB 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.23e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.21, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.11, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = .6809
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.00, `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.91, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.091
`*`(STB[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(STB[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(STB[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .29, .41, .36, .32, .45, .24, .22, .24, .24, .30, .25, .27, .28, .40, .38, .62, 1.1, 1.7, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .29, .41, .36, .32, .45, .24, .22, .24, .24, .30, .25, .27, .28, .40, .38, .62, 1.1, 1.7, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [STB, .55, .29, .41, .36, .32, .45, .24, .22, .24, .24, .30, .25, .27, .28, .40, .38, .62, 1.1, 1.7, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.40, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.088, Minimum = .5992, Gjennomsnitt = 1.85
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(42.80,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d