OSEBX 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.50, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 3.862, Minimum = .3819, Gjennomsnitt = 1.21
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(859.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Når OSEBX korreleres med seg selv ligger samtlige punkter på den rette regresjonslinjen, og korrelasjonskoeffisienten er 1.0. 

Plot_2d