OSEBX 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.152, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.647, Minimum = .3667, Gjennomsnitt = .966
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(832.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Når OSEBX korreleres med seg selv ligger samtlige punkter på den rette regresjonslinjen, og korrelasjonskoeffisienten er 1.0. 

Plot_2d