OSEBX 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.24, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.647, Minimum = .3210, Gjennomsnitt = .917
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(765.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Når OSEBX korreleres med seg selv ligger samtlige punkter på den rette regresjonslinjen, og korrelasjonskoeffisienten er 1.0. 

Plot_2d