OSEBX 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.17, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 4.647, Minimum = .3819, Gjennomsnitt = 1.04
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(863.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Når OSEBX korreleres med seg selv ligger samtlige punkter på den rette regresjonslinjen, og korrelasjonskoeffisienten er 1.0. 

Plot_2d