TEL 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.32e-1, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.42, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.42, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.170
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.99, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.21, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.801
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, 0.92e-1, 0.81e-1, 0.84e-1, 0.68e-1, 0.82e-1, 0.81e-1, 0.48e-1, 0.71e-1, 0.85e-1, .11, .16, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, 0.92e-1, 0.81e-1, 0.84e-1, 0.68e-1, 0.82e-1, 0.81e-1, 0.48e-1, 0.71e-1, 0.85e-1, .11, .16, .11,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, 0.92e-1, 0.81e-1, 0.84e-1, 0.68e-1, 0.82e-1, 0.81e-1, 0.48e-1, 0.71e-1, 0.85e-1, .11, .16, .11,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.501, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.153, Minimum = .4860, Gjennomsnitt = 1.59
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(137.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d