TEL 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.29e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.07, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.69, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.237
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.53, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.62, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.854
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, .11, .10, .10, .15, .14, .11, .16, .13, .15, .14, .12, 0.52e-1, 0.79e-1, 0.93e-1, .18, .11, .15...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, .11, .10, .10, .15, .14, .11, .16, .13, .15, .14, .12, 0.52e-1, 0.79e-1, 0.93e-1, .18, .11, .15...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TEL, .11, .10, .10, .15, .14, .11, .16, .13, .15, .14, .12, 0.52e-1, 0.79e-1, 0.93e-1, .18, .11, .15...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.08, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.514, Minimum = .4860, Gjennomsnitt = 1.53
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(135.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d