TEL 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.70e-1, Korrelasjon[ned] = .13
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.40, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.64, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.957
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.11, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.10, `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.793
`*`(TEL[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(TEL[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(TEL[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TEL, .12, 0.96e-1, .12, .11, 0.79e-1, 0.90e-1, 0.93e-1, .12, .17, .12]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.587, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.153, Minimum = .5501, Gjennomsnitt = 1.79
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(139.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d