MHG 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = .11, Korrelasjon[ned] = .15
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.49, `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.87, `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.642
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.30, `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50., `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.695
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .26, .26, .36, .38, .40, .21, .21, .61, .49, .46, .73, .24, .14, .21, .23, .25, .21, .37, .31, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .26, .26, .36, .38, .40, .21, .21, .61, .49, .46, .73, .24, .14, .21, .23, .25, .21, .37, .31, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .26, .26, .36, .38, .40, .21, .21, .61, .49, .46, .73, .24, .14, .21, .23, .25, .21, .37, .31, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.310, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.694, Minimum = .6386, Gjennomsnitt = 2.13
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(158.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d