MHG 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = .12, Korrelasjon[ned] = .16
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 53.11, `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.26, `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.626
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.42, `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.95, `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.636
`*`(MHG[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(MHG[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(MHG[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .51, .47, .44, .49, .49, .53, .59, .31, .62, .67, .37, .30, .50, .60, 1.0, .91, .32, .39, .36, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .51, .47, .44, .49, .49, .53, .59, .31, .62, .67, .37, .30, .50, .60, 1.0, .91, .32, .39, .36, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [MHG, .51, .47, .44, .49, .49, .53, .59, .31, .62, .67, .37, .30, .50, .60, 1.0, .91, .32, .39, .36, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.41, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.694, Minimum = .6386, Gjennomsnitt = 2.12
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(153.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d