MOWI 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = .15, Korrelasjon[ned] = .25
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 54.09, `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.42, `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.491
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.51, `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.80, `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.693
`*`(MOWI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(MOWI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(MOWI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [MOWI, .34, .37, .64, .37, .26, .27, .21, .17, .20, .19]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.687, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 5.263, Minimum = .7229, Gjennomsnitt = 2.12
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(166.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d