AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.28e-1, Korrelasjon[ned] = 0.78e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.18, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.16, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.654
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.23, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.80, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.971
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .88, .22, .83, .41, .23, .23, .20, .41, .23, .23, .20, .31, .56, .33, .70, .33, .39, .30, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .88, .22, .83, .41, .23, .23, .20, .41, .23, .23, .20, .31, .56, .33, .70, .33, .39, .30, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .88, .22, .83, .41, .23, .23, .20, .41, .23, .23, .20, .31, .56, .33, .70, .33, .39, .30, .17,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.71, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.678, Minimum = 1.062, Gjennomsnitt = 3.03
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-8.251,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d