AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.55e-1, Korrelasjon[ned] = 0.55e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.89, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.51, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.601
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.71, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.30, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.992
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [AKSO, .22, .15, .13, .22, .19, .24, .15, .13, .16, .18]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.32, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.805, Minimum = 1.062, Gjennomsnitt = 3.18
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-6.478,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d