AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.18e-1, Korrelasjon[ned] = 0.70e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.42, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.83, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.751
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.35, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.47, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.181
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .49, .18, .27, .23, .30, .37, .28, .22, .25, .35, .24, .15, .24, 1.1, .78, .71, .75, .77, .22,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .49, .18, .27, .23, .30, .37, .28, .22, .25, .35, .24, .15, .24, 1.1, .78, .71, .75, .77, .22,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .49, .18, .27, .23, .30, .37, .28, .22, .25, .35, .24, .15, .24, 1.1, .78, .71, .75, .77, .22,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.30, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 15.40, Minimum = .9626, Gjennomsnitt = 3.15
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-12.92,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d