AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.35e-2, Korrelasjon[ned] = 0.63e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.59, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.60, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.807
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.25, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.50, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.245
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .26, .27, .17, .40, .23, .29, .44, .72, .57, .55, .68, 1.1, 1.2, .62, .44, .37, .51, .38, .59,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .26, .27, .17, .40, .23, .29, .44, .72, .57, .55, .68, 1.1, 1.2, .62, .44, .37, .51, .38, .59,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .26, .27, .17, .40, .23, .29, .44, .72, .57, .55, .68, 1.1, 1.2, .62, .44, .37, .51, .38, .59,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.93, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 15.40, Minimum = .9626, Gjennomsnitt = 3.28
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-14.74,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d