AKSO 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.26e-1, Korrelasjon[ned] = 0.70e-1
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50., `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.30, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.698
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.76, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.12, `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.119
`*`(AKSO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(AKSO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(AKSO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .22, .13, .19, .11, .31, .26, .15, .13, .21, .62, .36, .24, .17, .20, .19, .22, .24, .22, .21,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .22, .13, .19, .11, .31, .26, .15, .13, .21, .62, .36, .24, .17, .20, .19, .22, .24, .22, .21,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [AKSO, .22, .13, .19, .11, .31, .26, .15, .13, .21, .62, .36, .24, .17, .20, .19, .22, .24, .22, .21,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.391, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.989, Minimum = .9626, Gjennomsnitt = 2.98
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-10.52,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d