PGS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = .10, Korrelasjon[ned] = 0.95e-1
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.68, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.37, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.946
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.04, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.87, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.091
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 1.3, 1.7, 1.8, 1.7, 2.2, 3.1, 2.3, .81, 1.9, 1.6, 1.8, 1.1, 1.6, 2.1, 2.7, 2.1, 1.9, 3.4, 1.3, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 1.3, 1.7, 1.8, 1.7, 2.2, 3.1, 2.3, .81, 1.9, 1.6, 1.8, 1.1, 1.6, 2.1, 2.7, 2.1, 1.9, 3.4, 1.3, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.78, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 16.99, Minimum = 1.826, Gjennomsnitt = 5.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-12.35,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d