PGS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.87e-1, Korrelasjon[ned] = 0.86e-1
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.99, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.008
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.45, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.42, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.122
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 1.1, 1.4, 2.4, 1.0, .91, 1.1, 1.9, 1.8, 1.4, 1.8, 2.7, 1.9, 2.4, 5.6, 2.5, 3.3, 3.6, 1.8, 2.3, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 1.1, 1.4, 2.4, 1.0, .91, 1.1, 1.9, 1.8, 1.4, 1.8, 2.7, 1.9, 2.4, 5.6, 2.5, 3.3, 3.6, 1.8, 2.3, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.637, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 16.99, Minimum = 1.826, Gjennomsnitt = 5.07
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-11.03,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d