PGS 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.69e-1, Korrelasjon[ned] = 0.33e-1
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.80, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.51, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.690
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.51, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.10, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.394
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PGS, .87, .90, .96, .77, .55, .72, .84, 1.1, 1.8, 2.2]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(4.84, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.88, Minimum = 1.579, Gjennomsnitt = 5.27
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(8.928,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d