PGS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = .11, Korrelasjon[ned] = 0.92e-1
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.32, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.79, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.887
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.28, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 54.66, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.059
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, .46, .49, 1.1, .84, .78, .83, 1.6, 1.3, 1.7, 1.5, 7.3, .71, .95, 1.4, 2.0, 1.4, 1.9, 2.9, 3.3, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, .46, .49, 1.1, .84, .78, .83, 1.6, 1.3, 1.7, 1.5, 7.3, .71, .95, 1.4, 2.0, 1.4, 1.9, 2.9, 3.3, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.749, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 16.99, Minimum = 1.579, Gjennomsnitt = 5.09
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-13.03,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d