PGS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = .11, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.38, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.69, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.930
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.88, `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 55.08, `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.037
`*`(PGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 2.7, 2.5, 2.7, 5.9, 1.2, .97, 1.1, 5.9, 1.2, .97, 1.1, .83, 1.2, .76, .60, .94, .57, .90, .69, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PGS, 2.7, 2.5, 2.7, 5.9, 1.2, .97, 1.1, 5.9, 1.2, .97, 1.1, .83, 1.2, .76, .60, .94, .57, .90, .69, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.41, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 16.99, Minimum = 1.579, Gjennomsnitt = 4.99
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-12.91,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d