BIOTEC 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.29e-1, Korrelasjon[ned] = -0.79e-2
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.86, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.17, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.964
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.34, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.40, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.25
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [BIOTEC, 0.67e-1, 0.11e-1, 0.81e-2, .11, 0.31e-1, 0.51e-1, 0.25e-1, 0.19e-1, 0.16e-1, 0.43e-1]])
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 24.32, Minimum = 0., Gjennomsnitt = 4.98
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(0.5157e-2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d