BIOTEC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.31e-1, Korrelasjon[ned] = -0.22e-1
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.68, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.42, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.906
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.51, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.26, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.23
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.40e-1, 0.95e-1, 0.91e-2, .10, 0.33e-1, .32, 0.22e-1, 0.68e-1, .12, 0.29e-1, 0.47e-1, 0.79e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.40e-1, 0.95e-1, 0.91e-2, .10, 0.33e-1, .32, 0.22e-1, 0.68e-1, .12, 0.29e-1, 0.47e-1, 0.79e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.40e-1, 0.95e-1, 0.91e-2, .10, 0.33e-1, .32, 0.22e-1, 0.68e-1, .12, 0.29e-1, 0.47e-1, 0.79e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.56, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 26.10, Minimum = 0., Gjennomsnitt = 4.76
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(1.278,
 

Plot_2d
 

Plot_2d