BIOTEC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.29e-1, Korrelasjon[ned] = -0.18e-1
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.67, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.59, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.739
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.07, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.37, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.56
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.15e-1, 0.25e-1, 0.93e-2, 0.22e-1, 0.26e-1, 0.59e-1, 0.90e-1, 0.34e-1, 0.12e-1, .14, .14, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.15e-1, 0.25e-1, 0.93e-2, 0.22e-1, 0.26e-1, 0.59e-1, 0.90e-1, 0.34e-1, 0.12e-1, .14, .14, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.15e-1, 0.25e-1, 0.93e-2, 0.22e-1, 0.26e-1, 0.59e-1, 0.90e-1, 0.34e-1, 0.12e-1, .14, .14, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.10, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 26.10, Minimum = .8000, Gjennomsnitt = 5.11
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(2.318,
 

Plot_2d
 

Plot_2d