BIOTEC 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.32e-1, Korrelasjon[ned] = -0.17e-1
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.84, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.32, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.835
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.21, `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.48, `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.31
`*`(BIOTEC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(BIOTEC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(BIOTEC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.92e-1, .14, .19, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .11, 0.74e-1, 0.9...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.92e-1, .14, .19, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .11, 0.74e-1, 0.9...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [BIOTEC, 0.92e-1, .14, .19, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .86, .19, 0.35e-1, 0.60e-1, .11, 0.74e-1, 0.9...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.65, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 18.87, Minimum = 0., Gjennomsnitt = 4.55
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.7600,
 

Plot_2d
 

Plot_2d