DNO  

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = .10, Korrelasjon[ned] = .12
`*`(DNO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.78, `*`(DNO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.69, `*`(DNO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.529
`*`(DNO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.06, `*`(DNO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 53.54, `*`(DNO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.399
`*`(DNO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(DNO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(DNO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNO, .97, .93, .69, .85, 1.1, .48, .60, .47, .49, .79, .60, .52, .84, .67, .74, .84, .73, 1.1, .93, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNO, .97, .93, .69, .85, 1.1, .48, .60, .47, .49, .79, .60, .52, .84, .67, .74, .84, .73, 1.1, .93, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [DNO, .97, .93, .69, .85, 1.1, .48, .60, .47, .49, .79, .60, .52, .84, .67, .74, .84, .73, 1.1, .93, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.18, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 23.21, Minimum = 1.021, Gjennomsnitt = 3.58
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-.1150,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d