SNI 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.84e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.97, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.83, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 14.20
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.18, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.84, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.98
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.32e-1, 0.36e-1, 0.32e-1, 0.56e-1, 0.50e-1, 0.61e-1, 0.57e-1, 0.42e-1, 0.84e-1, 0.71e-1, 0.41e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.32e-1, 0.36e-1, 0.32e-1, 0.56e-1, 0.50e-1, 0.61e-1, 0.57e-1, 0.42e-1, 0.84e-1, 0.71e-1, 0.41e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.32e-1, 0.36e-1, 0.32e-1, 0.56e-1, 0.50e-1, 0.61e-1, 0.57e-1, 0.42e-1, 0.84e-1, 0.71e-1, 0.41e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.355, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.837, Minimum = .3527, Gjennomsnitt = 2.27
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(67.34,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d