SNI 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.86e-2, Korrelasjon[ned] = 0.76e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.47, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.07, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 14.46
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.55, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.43, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 13.02
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.24e-1, 0.40e-1, 0.42e-1, .10, 0.27e-1, 0.62e-1, 0.81e-1, 0.81e-1, .12, 0.67e-1, .18, .12, .14...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.24e-1, 0.40e-1, 0.42e-1, .10, 0.27e-1, 0.62e-1, 0.81e-1, 0.81e-1, .12, 0.67e-1, .18, .12, .14...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.24e-1, 0.40e-1, 0.42e-1, .10, 0.27e-1, 0.62e-1, 0.81e-1, 0.81e-1, .12, 0.67e-1, .18, .12, .14...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.980, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.837, Minimum = .5882, Gjennomsnitt = 2.39
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(68.32,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d