SNI 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.25e-1, Korrelasjon[ned] = 0.88e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.53, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.60, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 13.87
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.11, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.07, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.82
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.28e-1, 0.31e-1, 0.42e-1, 0.39e-1, 0.88e-1, 0.25e-1, 0.17e-1, 0.30e-1, 0.67e-1, 0.35e-1, 0.43e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.28e-1, 0.31e-1, 0.42e-1, 0.39e-1, 0.88e-1, 0.25e-1, 0.17e-1, 0.30e-1, 0.67e-1, 0.35e-1, 0.43e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.28e-1, 0.31e-1, 0.42e-1, 0.39e-1, 0.88e-1, 0.25e-1, 0.17e-1, 0.30e-1, 0.67e-1, 0.35e-1, 0.43e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.81, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.796, Minimum = .3527, Gjennomsnitt = 2.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(69.28,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d