SNI 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.44e-1, Korrelasjon[ned] = 0.65e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.22, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.79, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.99
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.33, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.12, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.55
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SNI, 0.28e-1, 0.22e-1, 0.29e-1, .22, .10, 0.18e-1, 0.64e-1, 0.57e-1, 0.38e-1, 0.30e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.742, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.812, Minimum = .3527, Gjennomsnitt = 2.80
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(69.21,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d