SNI 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.19e-1, Korrelasjon[ned] = 0.99e-1
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.67, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.73, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 13.60
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.63, `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.92, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.45
`*`(SNI[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SNI[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SNI[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.37e-1, 0.15e-1, 0.24e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.37e-1, 0.15e-1, 0.24e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SNI, 0.37e-1, 0.15e-1, 0.24e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e-1, 0.18e-1, 0.24e-1, 0.20e-1, 0.86e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.24, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.856, Minimum = .3527, Gjennomsnitt = 2.63
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(70.64,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d