SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.28e-1, Korrelasjon[ned] = 0.81e-1
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.58, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.98, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.432
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.87, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.38, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.745
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .79, .70, .71, .84, 1.0, 1.1, 1.1, .52, 1.1, 1.1, .76, .43, .35, .36, .75, .43, .83, 2.0, .76,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .79, .70, .71, .84, 1.0, 1.1, 1.1, .52, 1.1, 1.1, .76, .43, .35, .36, .75, .43, .83, 2.0, .76,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .79, .70, .71, .84, 1.0, 1.1, 1.1, .52, 1.1, 1.1, .76, .43, .35, .36, .75, .43, .83, 2.0, .76,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.66, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.06, Minimum = .7346, Gjennomsnitt = 2.74
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(65.86,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d