SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.32e-2, Korrelasjon[ned] = 0.73e-1
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.80, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.69, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.510
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.82, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.38, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.796
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .98, .34, .38, .30, .33, .35, .61, .64, .52, .41, .44, .44, .64, .92, .55, .57, .52, .55, .65,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .98, .34, .38, .30, .33, .35, .61, .64, .52, .41, .44, .44, .64, .92, .55, .57, .52, .55, .65,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .98, .34, .38, .30, .33, .35, .61, .64, .52, .41, .44, .44, .64, .92, .55, .57, .52, .55, .65,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(7.35, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.06, Minimum = .7346, Gjennomsnitt = 2.62
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(62.37,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d