SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.41e-1, Korrelasjon[ned] = 0.82e-1
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.04, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.51, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.453
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.72, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.38, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.907
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .40, .29, .35, .36, .52, .48, .53, .69, .63, .35, .40, .29, .59, 1.0, .78, .38, .25, .32, .37,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .40, .29, .35, .36, .52, .48, .53, .69, .63, .35, .40, .29, .59, 1.0, .78, .38, .25, .32, .37,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .40, .29, .35, .36, .52, .48, .53, .69, .63, .35, .40, .29, .59, 1.0, .78, .38, .25, .32, .37,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.578, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 14.06, Minimum = .7346, Gjennomsnitt = 2.66
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(70.16,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d