SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.63e-1, Korrelasjon[ned] = 0.38e-1
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.69, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.36, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.957
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.60, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.31, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.092
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SUBC, .57, .35, .34, .41, .28, .35, .35, .26, .46, .35]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.31, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.668, Minimum = .8772, Gjennomsnitt = 2.92
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(91.75,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d