SUBC 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.55e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.38, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.23, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.390
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.27, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.97, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.763
`*`(SUBC[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(SUBC[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(SUBC[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .89, .55, .88, .34, .28, .35, .35, .34, .28, .35, .35, .63, 1.0, 1.2, .60, .48, .37, .71, .29,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .89, .55, .88, .34, .28, .35, .35, .34, .28, .35, .35, .63, 1.0, 1.2, .60, .48, .37, .71, .29,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [SUBC, .89, .55, .88, .34, .28, .35, .35, .34, .28, .35, .35, .63, 1.0, 1.2, .60, .48, .37, .71, .29,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.07, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.668, Minimum = .8772, Gjennomsnitt = 2.70
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(72.46,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d