THIN 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.19e-1, Korrelasjon[ned] = -0.57e-1
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.67, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.39, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.940
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.74, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.94, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.315
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .28, .27, .15, .14, .33, .35, .42, .48, .44, .45, .63, .23, .89, 3.9, .65, 1.0, .24, .58, .50,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .28, .27, .15, .14, .33, .35, .42, .48, .44, .45, .63, .23, .89, 3.9, .65, 1.0, .24, .58, .50,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .28, .27, .15, .14, .33, .35, .42, .48, .44, .45, .63, .23, .89, 3.9, .65, 1.0, .24, .58, .50,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.674, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.08, Minimum = 1.511, Gjennomsnitt = 4.70
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.8054,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d