THIN 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.11e-1, Korrelasjon[ned] = -0.57e-1
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.22, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.05, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.728
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.35, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.49, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.160
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .17, .28, .25, .46, .58, .35, .64, .57, .58, 3.1, .45, .38, 1.0, .69, .60, .34, .32, .48, .22,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .17, .28, .25, .46, .58, .35, .64, .57, .58, 3.1, .45, .38, 1.0, .69, .60, .34, .32, .48, .22,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .17, .28, .25, .46, .58, .35, .64, .57, .58, 3.1, .45, .38, 1.0, .69, .60, .34, .32, .48, .22,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.32, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.08, Minimum = 1.511, Gjennomsnitt = 4.62
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.5414,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d