THIN 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.76e-2, Korrelasjon[ned] = -0.41e-1
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.46, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.35, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.191
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.21, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.97, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.817
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .43, .71, .25, .48, .50, .23, .43, .48, .50, .23, .43, .46, 1.3, .66, .94, .26, .86, .57, .34,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .43, .71, .25, .48, .50, .23, .43, .48, .50, .23, .43, .46, 1.3, .66, .94, .26, .86, .57, .34,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .43, .71, .25, .48, .50, .23, .43, .48, .50, .23, .43, .46, 1.3, .66, .94, .26, .86, .57, .34,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.22, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 42.16, Minimum = 1.581, Gjennomsnitt = 6.13
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-0.8146e-1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d