THIN 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.10e-1, Korrelasjon[ned] = -0.53e-1
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.55, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.02, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.434
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.72, `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.38, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.898
`*`(THIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(THIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(THIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .10, .13, .20, .34, .10, .18, .26, .24, 1.0, 1.1, 2.0, .14, .11, .13, .13, .18, .14, .15, .20,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .10, .13, .20, .34, .10, .18, .26, .24, 1.0, 1.1, 2.0, .14, .11, .13, .13, .18, .14, .15, .20,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [THIN, .10, .13, .20, .34, .10, .18, .26, .24, 1.0, 1.1, 2.0, .14, .11, .13, .13, .18, .14, .15, .20,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.04, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 21.08, Minimum = 1.534, Gjennomsnitt = 5.14
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.2937,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d