EMGS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.40e-3, Korrelasjon[ned] = -0.16e-1
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.94, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.32, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.736
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.78, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.32, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.898
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.12e-1, 0.33e-3, 0.11e-1, 0.21e-1, .11, 0.34e-1, 0.27e-1, 0.22e-1, 0.53e-1, 0.27e-1, 0.64e-2,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.12e-1, 0.33e-3, 0.11e-1, 0.21e-1, .11, 0.34e-1, 0.27e-1, 0.22e-1, 0.53e-1, 0.27e-1, 0.64e-2,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.12e-1, 0.33e-3, 0.11e-1, 0.21e-1, .11, 0.34e-1, 0.27e-1, 0.22e-1, 0.53e-1, 0.27e-1, 0.64e-2,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.91, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 59.64, Minimum = .6452, Gjennomsnitt = 6.87
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-257.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d