EMGS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.30e-3, Korrelasjon[ned] = -0.17e-1
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.86, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.41, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.731
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.30, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.94, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.754
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.26e-1, 0.26e-2, 0.91e-2, 0.14e-1, 0.85e-2, 0.87e-2, 0.12e-1, 0.49e-2, 0.44e-1, 0.28e-1, 0.28...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.26e-1, 0.26e-2, 0.91e-2, 0.14e-1, 0.85e-2, 0.87e-2, 0.12e-1, 0.49e-2, 0.44e-1, 0.28e-1, 0.28...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.26e-1, 0.26e-2, 0.91e-2, 0.14e-1, 0.85e-2, 0.87e-2, 0.12e-1, 0.49e-2, 0.44e-1, 0.28e-1, 0.28...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.70, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 37.13, Minimum = 0., Gjennomsnitt = 6.72
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-242.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d