EMGS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.16e-2, Korrelasjon[ned] = -0.16e-1
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.08, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.10, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.812
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.15, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.62, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.232
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.95e-1, 0.23e-1, .16, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.74e-2, 0.29e-...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.95e-1, 0.23e-1, .16, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.74e-2, 0.29e-...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.95e-1, 0.23e-1, .16, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.62e-2, .24, .18, 0.36e-1, 0.74e-2, 0.29e-...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.84, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 59.64, Minimum = .3717, Gjennomsnitt = 6.61
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-262.7,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d