EMGS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.40e-3, Korrelasjon[ned] = -0.17e-1
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.25, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.17, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.588
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.00, `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.27, `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.724
`*`(EMGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(EMGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(EMGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.62e-1, .13, 0.85e-1, .39, .45, .32, .33, .16, .29, 0.78e-1, 0.76e-1, .21, 0.56e-1, 0.34e-1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.62e-1, .13, 0.85e-1, .39, .45, .32, .33, .16, .29, 0.78e-1, 0.76e-1, .21, 0.56e-1, 0.34e-1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [EMGS, 0.62e-1, .13, 0.85e-1, .39, .45, .32, .33, .16, .29, 0.78e-1, 0.76e-1, .21, 0.56e-1, 0.34e-1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(7.42, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 59.64, Minimum = .4016, Gjennomsnitt = 7.10
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-250.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d