FOE 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.86e-3, Korrelasjon[ned] = -0.79e-2
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.10, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.15, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.751
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.58, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.13, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.290
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .45, .99, .75, .73, 1.9, .64, 1.0, 1.2, 2.7, 1.9, 1.2, .91, 1.0, 1.8, .33, .44, 1.1, 1.8, 1.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .45, .99, .75, .73, 1.9, .64, 1.0, 1.2, 2.7, 1.9, 1.2, .91, 1.0, 1.8, .33, .44, 1.1, 1.8, 1.1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.65, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 42.14, Minimum = 2.347, Gjennomsnitt = 8.04
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-127.7,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d