FOE 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.61e-3, Korrelasjon[ned] = -0.10e-1
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.80, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.39, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.807
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.35, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.29, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.357
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .64, .31, .39, .60, .99, .63, .76, .48, .72, .92, .94, .43, .47, 1.6, 1.1, .46, 1.0, 1.1, 1.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .64, .31, .39, .60, .99, .63, .76, .48, .72, .92, .94, .43, .47, 1.6, 1.1, .46, 1.0, 1.1, 1.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .64, .31, .39, .60, .99, .63, .76, .48, .72, .92, .94, .43, .47, 1.6, 1.1, .46, 1.0, 1.1, 1.1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.04, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 42.14, Minimum = 2.347, Gjennomsnitt = 7.64
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-125.9,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d