GSF 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.90e-1, Korrelasjon[ned] = 0.49e-1
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.78, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 44.40, `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.829
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.21, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 41.73, `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 10.06
`*`(GSF[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(GSF[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(GSF[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [GSF, .36, .75, 1.1, .41, .14, .16, .34, .18, .20, .11]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(0.868e-1, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.81, Minimum = .9588, Gjennomsnitt = 3.54
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(81.45,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d