FOE 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.65e-3, Korrelasjon[ned] = -0.85e-2
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.54, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.81, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.654
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 45.02, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.80, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.178
`*`(FOE[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FOE[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FOE[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .25, .20, .15, .13, .13, .17, .17, .13, .13, .17, .17, .22, .29, .49, .30, .18, .13, .47, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .25, .20, .15, .13, .13, .17, .17, .13, .13, .17, .17, .22, .29, .49, .30, .18, .13, .47, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FOE, .25, .20, .15, .13, .13, .17, .17, .13, .13, .17, .17, .22, .29, .49, .30, .18, .13, .47, .32, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.89, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 39.07, Minimum = 2.347, Gjennomsnitt = 8.94
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-131.1,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d