PEN 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.31e-1, Korrelasjon[ned] = 0.10e-1
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.81, `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.27, `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.918
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.64, `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.79, `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.570
`*`(PEN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(PEN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PEN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PEN, .75, 1.2, .32, .43, .29, .43, .49, .31, .81, .65]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.34, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 15.66, Minimum = 1.149, Gjennomsnitt = 5.77
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-14.57,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d