FRO 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.58e-2, Korrelasjon[ned] = 0.50e-1
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.23, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.85, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.918
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.51, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.34, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.144
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .45, .49, .39, .55, .42, .28, .34, .21, .36, .41, .92, .58, .14, .19, .14, .25, .34, .32, .77, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .45, .49, .39, .55, .42, .28, .34, .21, .36, .41, .92, .58, .14, .19, .14, .25, .34, .32, .77, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .45, .49, .39, .55, .42, .28, .34, .21, .36, .41, .92, .58, .14, .19, .14, .25, .34, .32, .77, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(1.99, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.040, Minimum = 1.050, Gjennomsnitt = 3.11
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-1.960,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d