FRO 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.90e-2, Korrelasjon[ned] = 0.50e-1
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.38, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 52.61, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 3.012
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.77, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.08, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.153
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .67, .31, .28, .37, .31, .33, .28, .36, .50, .46, .52, .32, .64, 1.3, .70, 1.3, .49, .50, 1.2, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .67, .31, .28, .37, .31, .33, .28, .36, .50, .46, .52, .32, .64, 1.3, .70, 1.3, .49, .50, 1.2, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .67, .31, .28, .37, .31, .33, .28, .36, .50, .46, .52, .32, .64, 1.3, .70, 1.3, .49, .50, 1.2, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.47, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.295, Minimum = .9183, Gjennomsnitt = 2.82
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(2.676,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d