FRO 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.84e-3, Korrelasjon[ned] = 0.50e-1
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.14, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.10, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.757
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.15, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.90, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 3.942
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .48, .34, .35, .25, .55, .44, .59, .25, .55, .44, .59, 1.1, 1.3, 1.2, 1.1, .78, .92, .95, 1.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .48, .34, .35, .25, .55, .44, .59, .25, .55, .44, .59, 1.1, 1.3, 1.2, 1.1, .78, .92, .95, 1.1, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .48, .34, .35, .25, .55, .44, .59, .25, .55, .44, .59, 1.1, 1.3, 1.2, 1.1, .78, .92, .95, 1.1, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.03, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.47, Minimum = 1.050, Gjennomsnitt = 3.48
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-4.654,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d