FRO 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.42e-2, Korrelasjon[ned] = 0.52e-1
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.28, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 51.89, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 2.830
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.33, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.65, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 4.025
`*`(FRO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(FRO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(FRO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .60, .17, .21, .16, .21, .15, 0.93e-1, .23, .30, .17, .36, .17, .19, .80, .45, .32, .33, .21, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .60, .17, .21, .16, .21, .15, 0.93e-1, .23, .30, .17, .36, .17, .19, .80, .45, .32, .33, .21, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [FRO, .60, .17, .21, .16, .21, .15, 0.93e-1, .23, .30, .17, .36, .17, .19, .80, .45, .32, .33, .21, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.40, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.47, Minimum = 1.050, Gjennomsnitt = 3.35
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.760,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d