TOM 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.17e-1, Korrelasjon[ned] = 0.35e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 45.78, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.87, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 11.35
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.11, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.44, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.45
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, 0.89e-1, .15, .19, 0.41e-1, 0.29e-1, 0.96e-1, 0.42e-1, 0.53e-1, 0.53e-1, 0.58e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.424, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.733, Minimum = .2667, Gjennomsnitt = 1.98
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(103.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d