TOM 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.23e-1, Korrelasjon[ned] = 0.71e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.42, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.79, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.786
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.02, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.22, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.75
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, .14, .17, .11, .15, .14, .16, .12, .16, .17, .24]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.64, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.42, Minimum = .6637, Gjennomsnitt = 2.75
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(131.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d