TOM 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.98e-2, Korrelasjon[ned] = 0.88e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.42, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.55, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 11.04
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.75, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.23, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.02
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, 0.50e-1, 0.41e-1, 0.54e-1, 0.83e-1, 0.71e-1, .10, 0.77e-1, 0.53e-1, 0.66e-1, 0.58e-1]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.233, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.42, Minimum = .7246, Gjennomsnitt = 2.33
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(113.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d