TOM 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.24e-1, Korrelasjon[ned] = 0.79e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.78, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.19, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 11.03
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.98, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.33, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 10.68
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, .40, .21, .18, .22, .15, .24, .19, .22, .15, .24]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.59, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 12.42, Minimum = .7246, Gjennomsnitt = 2.39
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(120.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d