TOM 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.15e-1, Korrelasjon[ned] = 0.74e-1
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.11, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 42.80, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 11.09
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 44.27, `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 44.49, `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 11.23
`*`(TOM[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TOM[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TOM[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TOM, .10, 0.97e-1, .12, .12, .11, .12, 0.71e-1, 0.87e-1, 0.92e-1, .12]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.374, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.20, Minimum = .7246, Gjennomsnitt = 2.19
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(108.6,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d