NHY 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.16e-1, Korrelasjon[ned] = 0.58e-1
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.50, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.89, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.606
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.94, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.92, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.132
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .17, .30, .25, .21, .25, .33, .29, .27, .28, .26, .29, .30, .30, .41, .33, .22, .22, .37, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .17, .30, .25, .21, .25, .33, .29, .27, .28, .26, .29, .30, .30, .41, .33, .22, .22, .37, .32, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .17, .30, .25, .21, .25, .33, .29, .27, .28, .26, .29, .30, .30, .41, .33, .22, .22, .37, .32, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.142, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.176, Minimum = .7487, Gjennomsnitt = 2.18
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(38.72,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d