NHY 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.27e-1, Korrelasjon[ned] = .11
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 48.93, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.47, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.601
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.20, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.91, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.892
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [NHY, .47, .29, .28, .28, .28, .53, 1.2, .34, .25, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.58, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 17.51, Minimum = .7487, Gjennomsnitt = 2.69
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(37.56,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d