NHY 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.37e-1, Korrelasjon[ned] = 0.73e-1
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.85, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.64, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.509
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.52, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.36, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.119
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .31, .15, .30, .34, .19, .25, .21, .26, .35, .30, .30, .18, .18, .18, .50, .37, .23, .32, .21, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .31, .15, .30, .34, .19, .25, .21, .26, .35, .30, .30, .18, .18, .18, .50, .37, .23, .32, .21, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .31, .15, .30, .34, .19, .25, .21, .26, .35, .30, .30, .18, .18, .18, .50, .37, .23, .32, .21, ...
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.176, Minimum = .7487, Gjennomsnitt = 2.31
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(40.47,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d