NHY 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.28e-1, Korrelasjon[ned] = 0.62e-1
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.58, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.86, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.556
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.85, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.07, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.072
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .18, .19, .28, .31, .50, .62, .28, .32, .28, .35, .28, .33, .28, .21, .36, .29, .22, .56, .38, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .18, .19, .28, .31, .50, .62, .28, .32, .28, .35, .28, .33, .28, .21, .36, .29, .22, .56, .38, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .18, .19, .28, .31, .50, .62, .28, .32, .28, .35, .28, .33, .28, .21, .36, .29, .22, .56, .38, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.683, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.176, Minimum = .7487, Gjennomsnitt = 2.33
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(39.83,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d