NHY 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.42e-1, Korrelasjon[ned] = 0.96e-1
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.19, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.33, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.471
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.13, `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.79, `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.075
`*`(NHY[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NHY[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .62, .25, .32, .38, .36, .37, .26, .38, .36, .37, .26, .34, .52, .38, .56, .77, .80, .89, 1.5, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .62, .25, .32, .38, .36, .37, .26, .38, .36, .37, .26, .34, .52, .38, .56, .77, .80, .89, 1.5, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [NHY, .62, .25, .32, .38, .36, .37, .26, .38, .36, .37, .26, .34, .52, .38, .56, .77, .80, .89, 1.5, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.45, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 17.51, Minimum = .7487, Gjennomsnitt = 2.55
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(40.06,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d