JIN 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.10e-1, Korrelasjon[ned] = 0.34e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.06, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.90, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.036
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.31, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.06, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.632
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.64e-1, .13, .23, .63, .19, 0.91e-1, 0.57e-1, 0.67e-2, 0.39e-1, .10, .42, 0.42e-1, .19, .26, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.64e-1, .13, .23, .63, .19, 0.91e-1, 0.57e-1, 0.67e-2, 0.39e-1, .10, .42, 0.42e-1, .19, .26, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.64e-1, .13, .23, .63, .19, 0.91e-1, 0.57e-1, 0.67e-2, 0.39e-1, .10, .42, 0.42e-1, .19, .26, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.314, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.33, Minimum = .6135, Gjennomsnitt = 4.16
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.739,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d