JIN 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.12e-1, Korrelasjon[ned] = 0.27e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 41.10, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.89, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 8.007
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 40.64, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.10, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 8.267
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 87.50, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [JIN, .25, .13, .22, 0.76e-1, 0.46e-1, 0.65e-1, 0.62e-1, 0.64e-1, 0.76e-1, .17]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(5.46, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.82, Minimum = .9744, Gjennomsnitt = 4.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.013,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d