JIN 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.47e-2, Korrelasjon[ned] = 0.39e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.08, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.68, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.241
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.98, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.38, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.634
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.36e-1, 0.56e-1, .12, 0.87e-1, 0.60e-1, .35, 0.53e-1, .14, 0.99e-1, 0.65e-1, .22, .34, 0.82e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.36e-1, 0.56e-1, .12, 0.87e-1, 0.60e-1, .35, 0.53e-1, .14, 0.99e-1, 0.65e-1, .22, .34, 0.82e-1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, 0.36e-1, 0.56e-1, .12, 0.87e-1, 0.60e-1, .35, 0.53e-1, .14, 0.99e-1, 0.65e-1, .22, .34, 0.82e-1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.596, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.33, Minimum = .6135, Gjennomsnitt = 3.63
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.606,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d