JIN 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.42e-2, Korrelasjon[ned] = 0.36e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.09, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.57, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.340
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.74, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.85, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.415
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .18, 0.46e-1, .14, 0.19e-1, 0.62e-1, .16, .25, .10, .12, .15, .16, 0.12e-1, 0.62e-1, 0.24e-1, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .18, 0.46e-1, .14, 0.19e-1, 0.62e-1, .16, .25, .10, .12, .15, .16, 0.12e-1, 0.62e-1, 0.24e-1, ....
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .18, 0.46e-1, .14, 0.19e-1, 0.62e-1, .16, .25, .10, .12, .15, .16, 0.12e-1, 0.62e-1, 0.24e-1, ....
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.859, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.12, Minimum = .9744, Gjennomsnitt = 3.46
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.531,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d