JIN 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.89e-2, Korrelasjon[ned] = 0.67e-1
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.17, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 50.55, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 9.283
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.91, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.83, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.261
`*`(JIN[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(JIN[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(JIN[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .70, .24, .20, .21, .18, .12, .22, .21, .18, .12, .22, .83, 1.6, .49, .27, .42, .65, 1.2, 2.0, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .70, .24, .20, .21, .18, .12, .22, .21, .18, .12, .22, .83, 1.6, .49, .27, .42, .65, 1.2, 2.0, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [JIN, .70, .24, .20, .21, .18, .12, .22, .21, .18, .12, .22, .83, 1.6, .49, .27, .42, .65, 1.2, 2.0, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(7.25, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 20.82, Minimum = .9744, Gjennomsnitt = 3.85
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-3.274,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d