TGS 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.67e-1, Korrelasjon[ned] = 0.65e-1
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.17, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.32, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.509
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.15, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.94, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.907
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .33, .41, .32, .57, .40, .50, .46, .38, .58, .42, .67, .17, .17, .21, .28, .33, .30, .63, .55, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .33, .41, .32, .57, .40, .50, .46, .38, .58, .42, .67, .17, .17, .21, .28, .33, .30, .63, .55, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .33, .41, .32, .57, .40, .50, .46, .38, .58, .42, .67, .17, .17, .21, .28, .33, .30, .63, .55, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.642, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.859, Minimum = .7680, Gjennomsnitt = 2.67
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(136.0,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d