TGS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.79e-1, Korrelasjon[ned] = .13
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 52.57, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.96, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.471
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 48.65, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 49.48, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.867
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .48, .28, .29, .48, .43, .32, .28, .48, .43, .32, .28, .48, .44, .63, .50, .65, .20, .32, .30, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .48, .28, .29, .48, .43, .32, .28, .48, .43, .32, .28, .48, .44, .63, .50, .65, .20, .32, .30, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .48, .28, .29, .48, .43, .32, .28, .48, .43, .32, .28, .48, .44, .63, .50, .65, .20, .32, .30, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(4.03, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.661, Minimum = .9945, Gjennomsnitt = 2.80
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(146.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d