TGS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.10e-1, Korrelasjon[ned] = 0.45e-1
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 50.60, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.79, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.606
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 50.62, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.36, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 2.020
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .24, .25, .26, .27, .19, .29, 1.0, .67, .65, 1.0, .83, .95, .48, .64, .43, .76, .33, .31, .67, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .24, .25, .26, .27, .19, .29, 1.0, .67, .65, 1.0, .83, .95, .48, .64, .43, .76, .33, .31, .67, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .24, .25, .26, .27, .19, .29, 1.0, .67, .65, 1.0, .83, .95, .48, .64, .43, .76, .33, .31, .67, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.22, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.859, Minimum = .7680, Gjennomsnitt = 2.60
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(125.2,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d