TGS 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.48e-1, Korrelasjon[ned] = 0.82e-1
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 49.73, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 48.49, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.779
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 51.39, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 47.21, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.394
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [TGS, .33, .29, .29, .45, .27, .40, .50, .44, .60, .28]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(4.37, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.087, Minimum = 1.070, Gjennomsnitt = 3.15
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(218.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d