TGS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.47e-1, Korrelasjon[ned] = 0.57e-1
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 51.85, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.60, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 1.556
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.73, `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.31, `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 1.963
`*`(TGS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(TGS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(TGS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .59, .58, .55, .51, .87, .43, .45, .48, .99, .65, .37, .25, .25, .29, .43, .43, .36, .76, .41, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .59, .58, .55, .51, .87, .43, .45, .48, .99, .65, .37, .25, .25, .29, .43, .43, .36, .76, .41, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [TGS, .59, .58, .55, .51, .87, .43, .45, .48, .99, .65, .37, .25, .25, .29, .43, .43, .36, .76, .41, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.480, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 9.859, Minimum = .7680, Gjennomsnitt = 2.65
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(130.5,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d