PROTCT 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = 0.37e-1, Korrelasjon[ned] = 0.53e-1
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.70, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.20, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 18.09
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.77, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 41.11, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 17.12
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PROTCT, .12, .14, .20, .41, .39, .21, .29, .82, .31, .24]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.142, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.261, Minimum = .6349, Gjennomsnitt = 2.18
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(72.70,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d