PROTCT 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = 0.52e-1, Korrelasjon[ned] = 0.69e-1
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.02, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.25, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 17.74
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.42, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 41.63, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 16.95
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PROTCT, .13, .18, .20, 0.88e-1, .17, .25, .43, .27, .21, .39]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.342, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 28.15, Minimum = .6369, Gjennomsnitt = 2.59
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(65.15,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d