PROTCT 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = 0.38e-1, Korrelasjon[ned] = 0.39e-1
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.77, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 38.76, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 18.47
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.86, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 40.52, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 17.62
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PROTCT, .13, .14, .19, .27, 0.56e-1, 0.72e-1, .16, .11, .12, .13]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.108, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 6.949, Minimum = .6349, Gjennomsnitt = 2.13
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(71.98,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d