PROTCT 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.64e-1, Korrelasjon[ned] = 0.90e-1
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 43.33, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.68, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 16.99
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.33, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.73, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 15.94
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PROTCT, .31, .18, .23, .12, .17, .16, .39, .42, .19, .24]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.89, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 28.15, Minimum = .7718, Gjennomsnitt = 3.83
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(43.26,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d