PROTCT 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = 0.65e-1, Korrelasjon[ned] = 0.84e-1
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.83, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 39.80, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 17.37
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 41.08, `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 42.32, `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 16.60
`*`(PROTCT[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(PROTCT[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [PROTCT, .34, .26, .44, .35, .95, 1.5, 2.8, .35, .95, 1.5]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(2.31, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 28.15, Minimum = .7718, Gjennomsnitt = 3.05
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(55.27,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d