PLCS 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.19e-1
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.37, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.32, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.31
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.48, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 51.04, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.487
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .92, 1.4, 1.6, 3.0, .82, .90, 2.5, 3.0, 2.7, .80, .34, .58, .37, .32, .89, .39, .48, .70, .98,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .92, 1.4, 1.6, 3.0, .82, .90, 2.5, 3.0, 2.7, .80, .34, .58, .37, .32, .89, .39, .48, .70, .98,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .92, 1.4, 1.6, 3.0, .82, .90, 2.5, 3.0, 2.7, .80, .34, .58, .37, .32, .89, .39, .48, .70, .98,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(3.64, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 25.93, Minimum = 1.961, Gjennomsnitt = 7.25
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-394.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d