PLCS 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.13e-1, Korrelasjon[ned] = 0.15e-1
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 40.44, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.54, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.02
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 38.49, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 52.18, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.336
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .29, .56, 0.87e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .22, .70, .10, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .29, .56, 0.87e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .22, .70, .10, .17,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .29, .56, 0.87e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .44, 0.82e-1, .19, 0.89e-1, .22, .70, .10, .17,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(6.08, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 25.93, Minimum = 2.121, Gjennomsnitt = 7.01
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-400.8,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d