PLCS 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.11e-1, Korrelasjon[ned] = 0.19e-1
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 39.66, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.80, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 10.54
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 39.62, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 50.62, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 9.764
`*`(PLCS[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(PLCS[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(PLCS[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .26, .12, 0.95e-1, 0.58e-1, 0.46e-1, .37, .20, .12, 0.99e-1, 0.83e-1, .12, 0.87e-1, .11, .35, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .26, .12, 0.95e-1, 0.58e-1, 0.46e-1, .37, .20, .12, 0.99e-1, 0.83e-1, .12, 0.87e-1, .11, .35, ...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [PLCS, .26, .12, 0.95e-1, 0.58e-1, 0.46e-1, .37, .20, .12, 0.99e-1, 0.83e-1, .12, 0.87e-1, .11, .35, ...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.74, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 31.82, Minimum = 1.961, Gjennomsnitt = 7.69
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-389.4,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d