SSO 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [SSO, .21, .17, .15, .25, .21, .24, .23, .27, .19, .22]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.353, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 10.55, Minimum = .6612, Gjennomsnitt = 2.95
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(51.35,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d