ATEA 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.12e-1, Korrelasjon[ned] = -0.20e-1
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.83, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.87, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 13.30
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.19, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 40.78, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 13.03
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.68e-1, 0.62e-1, 0.65e-1, 0.35e-1, 0.64e-1, 0.88e-1, 0.38e-1, 0.30e-1, 0.78e-1, .15, .11, 0.5...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.68e-1, 0.62e-1, 0.65e-1, 0.35e-1, 0.64e-1, 0.88e-1, 0.38e-1, 0.30e-1, 0.78e-1, .15, .11, 0.5...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.68e-1, 0.62e-1, 0.65e-1, 0.35e-1, 0.64e-1, 0.88e-1, 0.38e-1, 0.30e-1, 0.78e-1, .15, .11, 0.5...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.676, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.970, Minimum = .5119, Gjennomsnitt = 2.17
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(96.64,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d