ATEA 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.18e-1, Korrelasjon[ned] = 0.67e-1
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.09, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 41.19, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 12.72
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 42.23, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.12, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 12.65
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 0.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [ATEA, .11, .30, 0.80e-1, 0.72e-1, .19, .16, .26, .29, .84, .34]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(2.19, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 7.970, Minimum = .5119, Gjennomsnitt = 2.30
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(114.6,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d