ATEA 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.17e-1, Korrelasjon[ned] = -0.43e-1
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 42.51, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 43.87, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 13.62
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.24, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 40.57, `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 13.20
`*`(ATEA[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 37.50, `*`(ATEA[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(ATEA[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.88e-1, 0.67e-1, .12, .20, .11, .11, .14, 0.98e-1, .14, 0.82e-1, .24, 0.68e-1, .13, .15, .16,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.88e-1, 0.67e-1, .12, .20, .11, .11, .14, 0.98e-1, .14, 0.82e-1, .24, 0.68e-1, .13, .15, .16,...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [ATEA, 0.88e-1, 0.67e-1, .12, .20, .11, .11, .14, 0.98e-1, .14, 0.82e-1, .24, 0.68e-1, .13, .15, .16,...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(.165, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 8.867, Minimum = .6689, Gjennomsnitt = 2.38
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(92.72,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d