OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20170113-20180525`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.64, OSEBX[ned] = 46.95, OSEBX[ingen] = .4096
Korrelasjon[opp] = -0.67e-2, Korrelasjon[ned] = -0.16e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.98, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.08, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.934
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.78, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.13, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.088
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.84e-1, 0.81e-1, 0.71e-1, 0.37e-1, 0.70e-1, 0.31e-1, .73, 0.19e-1, .21, 0.33e-1, 0.35e-1, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.84e-1, 0.81e-1, 0.71e-1, 0.37e-1, 0.70e-1, 0.31e-1, .73, 0.19e-1, .21, 0.33e-1, 0.35e-1, 0...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.84e-1, 0.81e-1, 0.71e-1, 0.37e-1, 0.70e-1, 0.31e-1, .73, 0.19e-1, .21, 0.33e-1, 0.35e-1, 0...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(3.67, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.57, Minimum = .8584, Gjennomsnitt = 3.72
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(.4368,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d