OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20161025-20180223`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.56, OSEBX[ned] = 47.02, OSEBX[ingen] = .4222
Korrelasjon[opp] = -0.69e-2, Korrelasjon[ned] = -0.21e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.69, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.29, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.024
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 47.03, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 45.90, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.071
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.26e-1, 0.32e-1, 0.24e-1, 0.22e-1, 0.21e-1, 0.35e-1, 0.20e-1, 0.36e-1, 0.64e-1, 0.36e-1, .1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.26e-1, 0.32e-1, 0.24e-1, 0.22e-1, 0.21e-1, 0.35e-1, 0.20e-1, 0.36e-1, 0.64e-1, 0.36e-1, .1...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.26e-1, 0.32e-1, 0.24e-1, 0.22e-1, 0.21e-1, 0.35e-1, 0.20e-1, 0.36e-1, 0.64e-1, 0.36e-1, .1...
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.210, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.57, Minimum = .7752, Gjennomsnitt = 3.22
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(4.070,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d