OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = 0.26e-1, Korrelasjon[ned] = -0.21e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 44.57, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 49.29, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 6.139
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 49.40, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 43.92, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 6.673
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 62.50, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [OTELLO, 0.33e-1, 0.58e-1, 0.47e-1, 0.44e-1, 0.40e-1, .10, 0.30e-1, 0.99e-1, 0.68e-1, .13]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(.574, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 15.03, Minimum = .9307, Gjennomsnitt = 4.47
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-9.052,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d