OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20170627-20181023`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.82, OSEBX[ned] = 46.80, OSEBX[ingen] = .3883
Korrelasjon[opp] = -0.65e-2, Korrelasjon[ned] = -0.10e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 46.78, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 47.33, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.882
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.27, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.37, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.365
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, .23, 0.15e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.33e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, .23, 0.15e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.33e...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, .23, 0.15e-1, 0.53e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.25e-1, 0.64e-1, .13, 0.14e-1, 0.33e...
 

 

 

 

Endring
`+`(`-`(`*`(11.4, `*`(prosent))))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.57, Minimum = .8584, Gjennomsnitt = 3.90
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-4.996,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d