OTELLO 

 

 

 

 

 

 

`20170404-20180814`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.68, OSEBX[ned] = 46.92, OSEBX[ingen] = .3976
Korrelasjon[opp] = -0.83e-2, Korrelasjon[ned] = -0.15e-1
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.17, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 46.89, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 5.943
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 46.50, `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 46.29, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.203
`*`(OTELLO[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 75., `*`(OTELLO[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50, `*`(OTELLO[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 12.50
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.44e-1, 0.11e-1, 0.29e-1, 0.23e-1, 0.42e-1, 0.29e-1, 0.25e-1, 0.29e-1, 0.16e-1, 0.30e-1, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.44e-1, 0.11e-1, 0.29e-1, 0.23e-1, 0.42e-1, 0.29e-1, 0.25e-1, 0.29e-1, 0.16e-1, 0.30e-1, .2...
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], [OTELLO, 0.44e-1, 0.11e-1, 0.29e-1, 0.23e-1, 0.42e-1, 0.29e-1, 0.25e-1, 0.29e-1, 0.16e-1, 0.30e-1, .2...
 

 

 

 

Endring
`0 prosent`
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 29.57, Minimum = .8584, Gjennomsnitt = 3.79
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(-2.406,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d