NOD 

 

 

 

 

 

 

`20171017-20190215`
`Alle tall er i prosent (%)`
OSEBX[opp] = 52.62, OSEBX[ned] = 47.00, OSEBX[ingen] = .3745
Korrelasjon[opp] = -0.43e-1, Korrelasjon[ned] = 0.40e-1
`*`(NOD[opp], `*`(OSEBX[opp])) = 47.51, `*`(NOD[ned], `*`(OSEBX[opp])) = 45.37, `*`(NOD[ingen], `*`(OSEBX[opp])) = 7.117
`*`(NOD[opp], `*`(OSEBX[ned])) = 43.82, `*`(NOD[ned], `*`(OSEBX[ned])) = 48.71, `*`(NOD[ingen], `*`(OSEBX[ned])) = 7.470
`*`(NOD[opp], `*`(OSEBX[ingen])) = 25., `*`(NOD[ned], `*`(OSEBX[ingen])) = 50., `*`(NOD[ingen], `*`(OSEBX[ingen])) = 25.
 

 

Plot_2d
MATRIX([[`Siste 10 dager`, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], [NOD, .31, .27, .82, 1.3, .40, .39, .44, .81, 2.2, .21]])
 

 

 

 

Endring
`+`(`*`(1.32, `*`(prosent)))
Plot_2d
Plot_2d
 

 

Plot_2d
Maksimum = 32.14, Minimum = .9747, Gjennomsnitt = 3.88
 

 

Plot_2d
`<`(`<`(30.19,
 

Plot_2d
 

Plot_2d
 

Plot_2d