Refleksjoner på sidene i kvadratet

 

 

Må trene mer!
  

 


 

Google
Hjemmeside HP

Mathematics with Maple - A Comprehensive E-Book

Bli kjent med Maple - Et Matematisk Dataverktøy


Matematikk med Maple - for Videregående Skole

 

Calculus I with Maple


Calculus II with Maple

 

Calculus III with Maple


Calculus IV with Maple
 

Fotosider

 

Karbondioksid i atmosfæren,

Temperaturendringer Globalt,
på Nordlige og Sydlige Halvkule

 

 

Opprydding etter klimafesten

 

Global Oppvarming

Klokka er ett minutt på Midnatt

 

Klimavennlig - Sol og Varme med Bismak

 

Godt med litt varme før kulda setter inn

 

Globale Hav-og Landtemperaturer

 

EGlobalt Havnivå

Klimahysteri

 

Klimaskeptikere og Klimahysterikere

 

Klimahysterikernes kollektive form for idioti 


Verdens Klima er i Unntakstilstand

 

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

 

Isutbredelse i Arktis, Antarktis og Grønland


Ozon i Atmosfæren

 

Vær og Klima

 

Globale Klimaendringer

 

Klimamodeller

 

EURO - NOK

Snikendring av matematikkeksamen i videregående skole

 

 

 

NYT Klimaet før vi ender under Isen

 
IceCreamConeProof
HyperbelConeSphereProof

 


ParabelConeSphereProof
Ta en titt på et utvalg av
Maple-animasjoner

 

Klikk også på:

Lissajous, Newtons metode, Riemann-sum/Integrasjon, Kommuniserende tanker , Klokka går, Prosjektil , Mekaniske svingninger , Sinusfunksjonen , Stabilisering av vann i en tank, Tanken renner over, Fraktaler i Maple

og annen Maple-kunst.

Vil du se et skikkelig Maple-skihopp i 3 dimensjoner , så klikk HER!

Programvaren Maple bestilles HER

 

 

 

Personalia

Stilling

1. amanuensis/associate professor ved tidligere Høgskolen i Telemark, Porsgunn
Selvstendig næringsdrivende

Utdanning

Cand.real., Institutt for Geofysikk,
Universitetet i Oslo, 1969

 

 

Publikasjoner

 • 1978: Miljøklimatologi, Tapir forlag, ISBN
   
 • 1979: Rendalsprosjektet, En lokalklimatisk undersøkelse i forbindelse med vannkraftutbygging i Rendalen. Analyse av temperaturdata, Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd

 • 1988: Klima og Klimavariasjoner - Spredning av Forurensninger, forelesninger ved Telemark distriktshøgskole, Bø i Telemark, kompendium
 • 1989: Miljøstudier, NKI-forlaget, ISBN: 82-562-2069-4
 • 1990: Vær og klima, forelesninger ved Telemark distriktshøgskole, Bø i Telemark, kompendium
 • 1991: Miljøleksikon, NKI-forlaget, ISBN:
 • 1992: Drivhuseffekten, nedbryting av ozonlaget, forelesninger ved Instiutt for termisk energi, Norges tekniske høgskole (NTH), Trondheim, kompendium
 • 1995: Lær matematikk med Maple - Matematiske
  metoder 1
  ,kompendium
 • 1996: Lær matematikk med Maple - Lineær algebra, kompendium
 • 1997: Matematikk med Maple - for Høgskoler og Universiteter, kompendium

 
 


 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert 13.07.2024 av Harald Pleym
Google