Stabilisering av vannhøyden i en tank

diff(h(t),t) = 1.2-.4429446918*sqrt(h(t))

[Maple Plot]

`Vannhøyden stabiliseres på nivå`

h = 7.339449542