Isutbredelse i Arktis, Antarktis og Grønland

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Arktis

Hentet fra NSIDC (National Snow & Ice Data Center)Antarktis

 

 

   

 

Grønland