Karbondioksid-konsentrasjoner og temperatursvingninger på kloden

Av Harald Pleym
www.hpleym.no

 

Karbondioksid (1959-2020)

Klikk her for flere detaljer

Her kan du sjekke middelverdien av siste ukes målinger.
 

Temperatur (1850-2019)

Datagrunnlaget er hentet fra University of East Anglia, Climate Research Unit

 

Globalt

Nordlige halvkule

Sydlige halvkule

 

 

 

Korrelasjonen mellom temperaturendringene henholdsvis globalt, nordlige halvkule, sydlige halvkule og CO2 - dataene

 er: r(globalt) = 0.936, r(nordlige halvkule) = 0.924 og r(sydlige halvkule) = 0.896

 

Se Globale Klimaendringer, Vær og Klima og Klimamodeller