Bruk av bærbar PC og Underveisevaluering
i
Matematikk for ingeniører
 

Av
1. amanuensis
Harald Pleym 2003

 • Alle nye studenter fikk ved studiestart 2002 utlevert en bærbar PC finansiert av høgskolen. Beslutningen om å innføre bærbare PCer var og er et sentralt og viktig element i IKT-satsingen ved avdelingen
   
 • Bruken av PCen og ClassFronter som kommunikasjonskanal er fullstendig integrert i det nye undervisningsopplegget i matematikk, som startet med Matematiske metoder I m/Maple
   
 • Det fundamentalt nye i det elektronisk baserte undervisningsopplegget er at den bærbare PCen med det computeralgebraiske systemet Maple som dataverktøy har erstattet kalkulatoren. Studentenes prestasjoner evalueres (karaktersettes) underveis.
  Alle innleveringer etc. skjer i fagets virtuelle klasserom i ClassFronter

   
 • Med dette opplegget har vi realisert det som er vanlig praksis utenfor klasserommene når man skal utføre et arbeid: Man tar med seg den redskapen man trenger for å få jobben gjort . Vi legger med andre ord opp til en arbeidssituasjon i faget som ligner på den studentene vil møte når de senere kommer ut i arbeidslivet som praktiserende ingeniører
   
 • Vi har sagt et endelig takk og farvel til kun bruk av blyant og papir (eventuelt kalkulator), pugging av formler av ulike slag, og forelesninger med tavle opp og tavle ned med detaljerte mellomregninger
   
 • Dialogen med studentene i forelesningsauditoriet går nå ikke lenger ut på drill i tallbehandling og drill i løsning av oppgaver. Vektleggingen av matematisk forståelse og innsikt kan dermed prioriteres i langt større utstrekning enn tidligere. Vi konsentrerer oss derfor nå hovedsakelig om
   
  -
  Sentrale begreper  i matematisk analyse
  -
  Modelleringsaspektet  (praktisk problemløsning)
  -
  Verifisering
   av datamaskinens løsninger
   
 • Hele det elektroniske opplegget i faget, tilleggsstoff til lærebok etc. laster studentene ned fra fagets rom i ClassFronter ved studiestart og plasserer stoffet på sine egne bærbare PCer. Det samme skjer med utfyllende stoff underveis, løsningsforslag på oppgaver etc.
   
 • Studentene har et lignende opplegg i Lineær algebra i dette semestret og vil få det samme i de øvrige matematikkfagene i løpet av studietiden
   

 


 Harald Pleym